Co-assistent Intensive Care

Het kunnen denken, handelen en de juiste prioriteiten stellen in spoedeisende en stressvolle situaties is een belangrijk facet binnen de intensive care geneeskunde. Belangrijk is een dynamische en open houding.

In de stage willen we je meer leren over:

  • het herkenning en behandelen van een vitaal bedreigde patiënt
  • het herkenning en behandeling van orgaanfalen
  • het stellen van prioriteiten bij de behandeling van de vitaal bedreigde patiënt (abcd)
  • de begeleiding van de zieke patiënt en de familie
  • ethische dillemas op een intensive care

Om het co-schap aantrekkelijk te houden, kunnen we maximaal 3 keuze co-assistenten een stage bieden. Voor een wetenschapsstage zijn afzonderlijk ook mogelijkheden. Mocht er ruimte zijn, dan wordt je uitgenodigd en maak je kennis met de begeleidend intensivist.

Missie

De intensive care volwassenen (ICV) van Ziekenhuis Gelderse Vallei is een closed format niveau 3 Intensive Care afdeling van het hoogste nivo. Het betreft een dynamische afdeling met 17 bedden waar in een multidisciplinaire setting topklinische patiëntenzorg wordt geboden, hoogwaardig klinisch onderzoek wordt gedaan, en sprake is van excellent onderwijs. Hierbij streven we het hoogste niveau van kwaliteit en veiligheid na. Het medisch team bestaat uit 7 intensivisten. Zij vormen een multidisciplinair team met 8 arts-assistenten en co-assistenten. Gezamenlijk bepalen zij het medisch beleid op de intensive care. Dit gebeurt in goede samenspraak met andere medische disciplines.

Patiëntenpopulatie

De IC van Ziekenhuis Gelderse Vallei kenmerkt zich als een zeer drukke acute IC. Er zijn ongeveer 700 opnames per jaar en ruim 5.000 ligdagen, waarvan 2.900 beademingsdagen. 70% van de opnames zijn acute opnames. Ernstige sepsis is een zeer veel voorkomende diagnose. Patiënten komen zowel van de medische als wel chirurgische specialismen. Op de IC worden geen kinderen onder de 18 jaar opgenomen. Een deel van de patiënten is chirurgisch, waarbij deze groep vooral patiënten zijn van de algemene chirurgie. Het betreft zowel opnames na electieve ingrepen (verlengde en zwaardere verkoeverfunctie) als na spoedingrepen. De IC van Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft daarbij een belangrijke outreach functie in het ziekenhuis en een multidisciplinair nazorgtraject waaronder een poli IC.

Taken van een co-assitent

De stageduur op de IC is 6 weken (keuze co) dan wel 12 weken (senior-co en BSAS). De co-assistent participeert volledig mee in het medisch team en ziet onder supervisie van de intensivist zijn eigen patiënten. Hij/zij doet dagelijks zijn eigen visite onder supervisie van de intensivist en wordt hierin intensief begeleidt. Hij/zij krijgt onderwijs via bedside teaching, klinische verdieping en verscheidene onderwijsmomenten zoals theorieonderwijs, journal clubs, microteachings en patiëntenbesprekingen. Tijdens dit co-schap maakt de co-assistent alle aspecten mee van de behandeling van de zieke patiënt, herkenning van (multi-)orgaan falen en de ondersteunende therapieën. Hij/zij maakt kennis met diagnostische mogelijkheden en testen en de consultfunctie van de IC op de afdelingen en SEH. Ook sociale en ethische aspecten komen in de dagelijkse praktijk aan de orde. Op de IC is samenwerking, interdisciplinair overleg en consultatie essentieel. Daarom is helder leren communiceren en effectief presenteren van groot belang. De co-assistent participeert actief in reanimatieonderwijs en skillstraining vitaal bedreigde patiënt.

Handleiding voor co-assistenten Intensive Care

Wetenschappelijke stage IC

Op de Intensive Care is het mogelijk een wetenschappelijke stage te verrichten. Het volgen van een wetenschappelijke stage is een vast onderdeel van de opleiding geneeskunde. Tijdens de stage maak je kennis met verschillende onderdelen van het wetenschappelijk onderzoek zoals het formuleren van een probleem- en vraagstelling, het opstellen van een werkplan, het verzamelen van gegevens, het interpreteren van de uitkomsten en ten slotte het schrijven van een wetenschappelijk verslag.

  • lees meer over een wetenschappelijke stage op de IC

Contact

Coördinator co-assistenten: Drs. D.H.T. Tjan, anesthesioloog-intensivist:

  • (0318) 43 59 64
  • tjand@zgv.nl