Instructie co-assistenten interne geneeskunde

Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei werken altijd co-assistenten uit Utrecht (instroom 2 per 2 weken) en ASAS-co’s (1 of 2). Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft 5 interne afdelingen. Op alle afdelingen liggen patiënten met algemeen interne aandoeningen en patiënten met specifieke aandoeningen voor die afdeling.

Arts-assistenten, visites

De arts assistenten in ons ziekenhuis rouleren 1 tot 3 jaar over de Interne afdelingen. Dit zijn AIOS (assistent in opleiding tot specialist) en de ANIOS (assistent niet in opleiding).

Op iedere interne afdeling is in principe 1 arts-assistent werkzaam. Deze loopt dagelijks visite bij alle patiënten. De stafleden komen 1 of 2 keer per dag langs om de patiënten te bespreken. 1 keer per week loopt de specialist mee met de visite en 1 keer per week lopen de specialisten gezamenlijk (grote) papieren visite. De co-assistent van de afdeling is in principe bij al deze visites aanwezig.

Begeleiders