Uniforme co-schap informatie kindergeneeskunde

De kinderartsen binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei geven medisch specialistische hulp aan kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot ongeveer 16 jaar. Ons ziekenhuis heeft 3 Smiley's gekregen van de Vereniging Kind en Ziekenhuis: 1 Smiley voor de kinderafdeling, 1 voor de kinderdagbehandeling en 1 voor gezinsgerichte zorg op de afdeling kraam- en verloskunde.

Samenwerking

De afdeling heeft een opleidingsbevoegdheid voor kinderartsen, waarbij nauw wordt samengewerkt met het UMC Utrecht. De kinderartsen in opleiding en de zaalartsen die niet in opleiding zijn, zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg op de kinderafdeling onder begeleiding van de kinderartsen. Daarnaast doet de afdeling mee aan het opleiden van studenten tot basisarts (co-assistenten).

Co-schap

De werkzaamheden bestaan uit:

 • opname van patiënten
 • dagelijkse evaluatie
 • ontslag van patiënten
 • verslaglegging en schrijven ontslagbrieven
 • evaluatie spoedpatiënten op de poli
 • eerste evaluatie van patiënten op de Spoedeisende Hulp
 • presentatie van patiënten op grote visite
 • evaluatie van nieuwe patiënten op de reguliere polispreekuren

Overzicht stage

 • 1 tot 2 weken couveuseafdeling
 • 1 tot 2 weken boxenafdeling
 • 2 weken poli
 • 1 week avond/weekenddiensten (zondag overdag, maandagavond, woensdagavond en donderdagavond):
  volgens rooster en in overleg

Afhankelijk van het aantal co-assistenten kan van dit schema afgeweken moeten worden. Er is gelegenheid mee te lopen met de diabetespoli, met de astmaverpleegkundige en met het kindercardiologisch echospreekuur. Onderzoeken en verrichtingen bij kinderen door anderen kunnen op afspraak bijgewoond worden.

Onderwijs

 • perinataal overleg
 • Journal Club (tweewekelijks)
 • regionale bijeenkomst met huisartsen

Contact

Secretariaat kindergeneeskunde:

 • (0318) 43 50 92