Opleiding tot deskundige infectiepreventie (post HBO opleiding)

Als deskundige infectiepreventie houd je je actief bezig met hygiëne en het voorkomen, opsporen en bestrijden van ziekenhuisinfecties in een zorginstelling. Je hebt een belangrijke rol in het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Hiervoor werk je nauw samen met anderen, zoals de arts-microbioloog en leden van de infectiepreventiecommissie. Je adviseert de directie, leidinggevenden, leden van de medische staf en de overige medewerkers in een ziekenhuis over de preventie van ziekenhuisinfecties en over de maatregelen die daarvoor getroffen moeten worden.

Je geeft scholing, voorlichting en instructies aan medewerkers. Je controleert of ze zich houden aan het infectiepreventiebeleid en houdt in de gaten of dit beleid effect heeft. Op het moment dat je situaties tegenkomt die een hoger besmettingsgevaar opleveren, rapporteer je dat.

Ook registreer je de voorkomende ziekenhuisinfecties of patiënten met ziekenhuisinfecties. Zo krijg je inzicht in het ontstaan van infecties, de mate waarin het zich voordoet en de risicofactoren die een rol spelen. Je rapporteert de onderzoeksbevindingen aan de infectiepreventiecommissie en de betrokken afdelingen.

Start opleiding

September

Duur van de opleiding

18 maanden

Vooropleidingseisen

 • HBO-V verpleegkundige met een BIG registratie of
 • HBO bachelor in de richting gezondheidszorg of
 • HBO medisch analist, richting medische microbiologie

Competenties

 • goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • stevige persoonlijkheid
 • overtuigingskracht
 • interesse in onderzoek en het verbeteren van werkprocessen
 • goede beheersing van de Engelse taal

Inhoud van de opleiding

Theorie:

De opleiding bestaat uit 44 lesdagen en omvat de volgende 5 modules:   

 • methodische beroepsuitoefening algemeen
 • professionele communicatie
 • methodische beroepsuitoefening ziekenhuishygiëne
 • coördineren en organiseren van preventieve maatregelen
 • kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering

Praktijk:
In de praktijk bij Ziekenhuis Gelderse Vallei leer je door middel van het verwerken en toepassen van informatie hoe je zelfstandig en met collega’s allerlei werkzaamheden kunt coördineren met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie.

Studiebelasting (eigen tijd)

Gemiddeld circa 9 uur per week (stage, opdrachten en voorbereiding). N.B.: Lesdagen worden als werktijd aangemerkt.

Opleidingsinstituut

Wenckebach Instituut UMCG in Groningen
UMCU Utrecht

Weektaak

Minimaal 24 uur

Kosten

Het ziekenhuis betaalt je collegegeld. De boeken krijg je in bruikleen. Er is een terugbetalingsregeling van kracht.

Salaris

Je ontvangt salaris conform de CAO ziekenhuiswezen.

Erkenning

College Zorg Opleidingen (CZO)

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd in de opleiding tot deskundige infectiepreventie? Kijk of er een vacature is op onze website of maak gebruik van onze jobmail. Deze stelt je via e-mail op de hoogte wanneer wij een nieuwe vacature hebben.

Meer weten

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen via infectiepreventieteam@zgv.nl. Solliciteren kan alleen via het sollicitatieformulier, niet via dit mailadres.

Handige links