Opleiding tot hartfunctielaborant

Start opleiding

Facultatief

Duur van de opleiding

3 jaar

Vooropleidingseisen

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Beschik je niet over een van deze diploma's? Dan is het mogelijk een toelatingsprogramma te volgen. Wie minimaal 21 is kan daarnaast ook kiezen voor het 21+ toelatingsexamen. Kijk voor meer informatie hierover op www.LOI.nl.

Competenties

 • zelfstandig kunnen leren en werken
 • goede sociale vaardigheden
 • in teamverband kunnen werken
 • verantwoordelijkheid kunnen dragen

Inhoud van de opleiding

Algemeen
De eerste 2 jaren zijn basisjaren. Deze jaren gaat het voornamelijk om kennis, inzicht en het vervaardigen van ecg’s en fietstesten. Na het tweede leerjaar kan in overleg met de afdeling gekozen worden uit 1 van de 4 specialisaties:

 • holteranalyse
 • cardio-implantaten
 • echocardiografie
 • hartcatheterisatie

De opleiding bestaat uit 3 componenten:

 • theorie: Hierbij wordt voor de beroepsuitoefening noodzakelijke kennis en inzicht verkregen.
 • contactonderwijs: hierbij wordt met de kennis en het inzicht genoemd onder 1, aandacht besteed aan het ontwikkelen, oefenen en reflecteren van onderdelen van het beroep zoals communicatieaspecten, persoons- en beroepshouding, probleemoplossing, praktische vaardigheden etc. Het eerste leerjaar: 12 contactdagen. Tweede leerjaar: 8 contactdagen. Derde leerjaar: (voorlopig) geen contactdagen.
 • praktijk: Het praktische deel van de opleiding volg je op de hartfunctieafdeling in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit vindt plaats aan de hand van een praktijkopleidingboek. Hierbij gaat het er om het geleerde onder 1 en 2 in de praktijk geïntegreerd toe te passen.

Studiebelasting (eigen tijd)

De studiebelasting is erg afhankelijk van de vooropleiding van de student. Gemiddeld aantal uren zelfstudie is 6 uur per week. N.B.: De contactdagen worden aangemerkt als werktijd.

Opleidingsinstituut

LOI Hogeschool

Weektaak

Het is mogelijk om de opleiding tot hartfunctielaborant in parttime dienstverband te volgen. Eerste 2 jaar min 55.55% , schooldagen vallen buiten werktijd en worden dan extra uitbetaald. Het derde leerjaar (specialisatie) min. 66.66%. De praktijkperiode wordt dan naar rato verlengd.

Kosten

Het ziekenhuis betaalt je collegegeld. De boeken krijg je in bruikleen. Er is een terugbetalingsregeling van kracht.

Salaris

Je ontvangt salaris conform de CAO ziekenhuiswezen. Leerling-salaris of afhankelijk van vooropleiding.

Erkenning

Het toezicht op de opleiding wordt uitgeoefend door de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) conform de geldende statuten. Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd in de opleiding tot hartfunctielaborant? Kijk of er een vacature is of schrijf je in voor onze jobmail. Deze stelt je via e-mail op de hoogte wanneer wij een nieuwe vacature of opleiding hebben.

Meer weten

Wil je meer informatie, dan kan je contact opnemen met Evelien Klein-Gebbink (leidinggevende zorg):

Handige links