Stagevergoeding

Volgens de CAO ontvangen MBO- en HBO-stagiaires een financiële vergoeding van € 335,-. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • de stage is een verplicht onderdeel van de studie
  • de stage is tenminste 144 uur per studiejaar
  • de hoogte van de stagevergoeding wordt volgens de CAO vastgesteld. Voor een deeltijdstagiair wordt het naar rato-beginsel toegepast
  • er is geen recht op stagevergoeding als een BBL-leerling als werknemer een dienstbetrekking heeft, die recht geeft op loondoorbetaling tijdens de stageperiode
  • de stagevergoeding is inclusief de gemaakte onkosten van de stagiair
  • de werkgever vergoedt de kosten voor noodzakelijke inentingen

Stagiaires van een WO-opleiding hebben volgens de CAO geen recht op stagevergoeding.

Reiskosten

De stagiaires die niet onder bovengenoemde regeling vallen, krijgen in sommige gevallen een reiskostenvergoeding. Een vergoeding van de reiskosten woon-stageverkeer wordt toegekend op basis van de laagste klasse openbaar vervoer tot ten hoogste het maximumbedrag dat in de CAO voor vergoeding woon-werkverkeer is vastgesteld. Reiskostendeclaraties kun je inleveren bij het Servicebureau P&O. Stagiaires met een OV-studentenkaart krijgen geen reiskostenvergoeding.