Arbeidsvoorwaarden

CAO

Voor de meeste medewerkers van Ziekenhuis Gelderse Vallei is de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Ziekenhuizen van toepassing. De CAO is te bekijken op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Salaris

De salarissen worden bepaald volgens de in de zorg gehanteerde functiewaarderingsmethode FWG. De salarissen zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De hoogte van de vakantietoeslag is 8% van het jaarsalaris. Als medewerker ontvang je ook een eindejaarsuitkering van 8,33%.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Dit meerkeuzesysteem maakt het voor medewerkers gedeeltelijk mogelijk om het arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen wens samen te stellen. Zo kunnen werknemers een deel van de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of brutoloon inruilen voor een bepaald doel, bijvoorbeeld voor:

  • verlofuren kopen of verkopen
  • tijdelijk minder werken
  • fietsplan
  • sportabonnement
  • onverzekerde medische kosten en hulpmiddelen
  • vergoeding vakbond of beroepsvereniging
  • extra vergoeding studiekosten
  • extra vergoeding reiskosten

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Het Employee Benefits Bureau (EBB) ondersteunt en adviseert de medewerker van Ziekenhuis Gelderse Vallei op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en financiële planning. Door middel van slimme collectieve afspraken zijn er veel voordelen te behalen. Voor meer informatie: website ebbgroep.nl.

Fulltime of parttime werken

Een volledige werkweek bedraagt conform CAO 36 uur. Er zijn mogelijkheden voor parttimewerk of meer werken, conform de interne regeling deeltijdbeleid.

Vakantie

Bij een 36-urige werkweek bedraagt het aantal vakantie-uren per kalenderjaar 144 uur. Voor de deeltijdwerker geldt het naar rato beginsel.

Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)

Bij een 36-urige werkweek ontvangt iedere werknemer jaarlijks een PLB van 57 uur. Voor de deeltijdwerker geldt het naar rato beginsel. Het PLB kan worden aangewend voor bestedingsdoelen in tijd.

Pensioenfonds

Werknemers van Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn automatisch aangemeld bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voor meer informatie: website pfzw.nl.

Personeelsvereniging

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een bijzonder actieve personeelsvereniging. Deze organiseert allerlei gezellige evenementen. Voor maar € 3,00 per maand ben je al lid en kun je tegen een aantrekkelijk bedrag meedoen aan bijvoorbeeld een workshop.

Personeelsrestaurant

In ons personeelsrestaurant kun je terecht voor diverse soorten brood, warme en koude maaltijden, snacks en dranken. Er zijn basis-, midden- en luxeproducten verkrijgbaar. Het menu is wisselend afgestemd op de seizoenen. Het biedt een uitgebreid productenaanbod, met ook vegetarische producten.