Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Uw behandelend arts of één van de andere zorgverleners kan u vragen of u aan een wetenschappelijk onderzoek mee wilt doen. U krijgt eerst uitgebreide mondelinge en/of schriftelijke uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Daarna kunt u beslissen om wel of niet mee te doen. Meedoen aan een onderzoek is altijd vrijwillig. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Notitie in uw medisch dossier

Als u besluit mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek, dan wordt er een notitie gemaakt in uw medisch dossier. Zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling zien dan dat u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek.

Toestemming intrekken

U kunt altijd uw toestemming weer intrekken. U hoeft de reden dat u stopt niet op te geven.

Gebruik van uw medische gegevens of lichaamsmateriaal

Medische gegevens zijn alle gegevens die in het kader van uw behandeling worden verzameld. Deze gegevens worden opgeslagen in uw medisch dossier. In het kader van diagnostisch onderzoek kan bij u ook lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine, ontlasting of lichaamsweefsel) worden afgenomen.

Uw arts vraagt u in principe altijd vooraf toestemming om uw gegevens te mogen gebruiken voor een onderzoek. Alleen als uw gegevens of lichaamsmateriaal anoniem worden verwerkt (dit betekent dat het niet meer naar u te herleiden is), is uw toestemming niet nodig.  

Gegevens via eZorg

Gegevens die verzameld worden via eZorgpaden kunnen ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van onze zorg.  We bewaren deze gegevens anoniem, dit betekent dat deze gegevens niet herleidbaar zijn naar u persoonlijk. 

Bezwaar maken

Het is van grote waarde om medische gegevens of lichaamsmateriaal dat na diagnostiek overblijft, te kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Als u niet wilt dat uw gegevens of lichaamsmateriaal hiervoor worden gebruikt, dan kunt u daar bezwaar tegen maken bij uw arts of bij de afname van het lichaamsmateriaal. Wij maken dan een aantekening in uw  medisch dossier. Uw gegevens of lichaamsmateriaal worden dan niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Externe toetsing

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is aan strenge regels gebonden. Toetsing gebeurt door een externe medisch-ethische toetsingscommissie (METC) en in Ziekenhuis Gelderse Vallei door de BeoordelingsCommissie Wetenschappelijk Onderzoek (BCWO).

Vragen

Als u vragen heeft over het meedoen aan een wetenschappelijke studie, of tijdens deelname vragen heeft, dan kunt u met uw vragen terecht bij de onderzoeker, de onafhankelijk arts van de studie of uw eigen behandelend arts.

Meer informatie

Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid kunt u meer lezen over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. U kunt de folder 'Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon' downloaden.