Onderzoeken en publicaties

Doordat we wetenschappelijk onderzoek doen, kunnen we onze zorg verder verbeteren. Bij de meeste onderzoeken hebben we als ziekenhuis een deelnemende rol. In dat geval doen wij mee aan studies die door anderen zijn opgezet, bijvoorbeeld door de farmaceutische industrie of onderzoekers van andere ziekenhuizen. Voor een deel worden de onderzoeken door onderzoeker zelf geïnitieerd.

Promotieonderzoeken

In ons ziekenhuis zijn ook onderzoekers werkzaam die aan het promoveren zijn. Deze onderzoekers zijn verbonden aan een universiteit, maar voeren hun onderzoek (gedeeltelijk) uit in ons ziekenhuis.

Promovendi leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei. We hebben 20 promovendi die verspreid over het ziekenhuis werken en onderzoek uitvoeren op verschillende onderwerpen, het merendeel gericht op voeding, bewegen of slaap. Dit gebeurt in samenwerking met een universiteit (voornamelijk WUR), universitaire medische centra en/of andere ziekenhuizen. 

Het overzicht van promovendi in Ziekenhuis Gelderse Vallei (pdf, 191 kB)

Onderzoeken

Een overzicht per afdeling van de wetenschappelijke onderzoeken die nu lopen:

Therapeutic drug monitoring for oral anti-cancer drugs

Lokale hoofonderzoeker: Floor Lubberman

De DPOG-studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Erasmus MC. Het doel van dit onderzoek is om te zorgen dat meer kankerpatiënten een goede hoeveelheid orale doelgerichte medicijnen in het bloed hebben. Op dit moment krijgen alle patiënten namelijk dezelfde dosis, maar het is bekend dat de hoeveelheid van het geneesmiddel dat in het bloed terecht komt per patiënt kan verschillen.

AEGIS II

A Phase 3, Multicenter, Double-blind, Randomized,Placebo-controlled, Parallel-group Study to lnvestigate the Efficacyand Safety of CSL'1 12 in Subjects with Acute Coronary Syndrome

Lokale hoofonderzoeker: Frank den Hartog

De ‘AEGIS II’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door CSL Behring GmbH. Het doel van dit onderzoek is om te weten te komen hoe effectief en veilig het onderzoeksgeneesmiddel CSL112 is in het verkleinen van het risico van overlijden door hartgerelateerde voorvallen, het krijgen van nog een hartaanval of het krijgen van een beroerte.

BROCA prediction

Brain Outcome after Cardiac Arrest - prediction

Lokale hoofonderzoeker: Maurits van der Veen

De ‘BROCA prediction’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Rijnstate. Het doel van dit onderzoek is kijken of door hartstilstand hersenschade is ontstaan, en hoe die eventuele schade effect heeft op het herstel.

CLEAR outcomes

A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study to Assess the Effects of Bempedoic Acid (ETC-1002) on the Occurrence of Major Cardiovascular Events in Patients with, or at high risk for, Cardiovascular Disease who are Statin Intolerant

Lokale hoofonderzoeker: Frank den Hartog

De ‘CLEAR outcomes’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Esperion Therapeutics. In de studie wordt onderzocht of langdurige behandeling met bempedoïnezuur versus placebo het risico op ernstige nadelige cardiovasculaire voorvallen vermindert bij patiënten met of een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen die statine-intolerantie hebben.

Clear Synergy

Een 2x2 factot:ieel gerandomiseerde studie van colchicine en spironolacton in patiënten met ST-elevatie myocardinfarct/SYNERGY stent registratie studie - Bepalen van strategieën om ischemische syndromen te behandelen

Lokale hoofonderzoeker: Thomas Oosterhof

De ‘Clear Synergy’ studie is een multicenteronderzoek, geïnitieerd door het Population Health Research Institute (PHRI). Doel van het onderzoek is uitzoeken of colchicine en/of spironolacton schade aan het hart na een hartinfarct kan verminderen en of de middelen kunnen helpen om in de toekomst nieuwe hartklachten of een nieuw hartinfarct of een beroerte kunnen voorkomen.

Diamond

A Multicenter, Double-blind, Placebo-controlled, Randomized Withdrawal, Parallel Group Study of Paritomer for the Managent of Hyperkalemia in Subjects Receiving SystemInhibitor (RAAS) Medications for the Treatment of Heart Failure

Lokale hoofonderzoeker: Frank den Hartog

De ‘Diamond’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Vifor Company. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel patiromeer (ook bekend als Veltassa® [patiromeer]) is voor de behandeling van een hoog kaliumgehalte in het bloed bij patiënten met hartfalen.

DUTCH-AF

Prospective evaluation of dosing and adherence to anticoagulant treatment and the risk for cardiovascular complications and bleeding in atrial fibrillation

Lokale hoofonderzoeker: Frank den Hartog

De DUTCH-AF studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het LUMC. In de studie wordt onderzocht welke dosering van de niet-vitamine K-afhankelijke orale anticoagulantia (NOACs) worden voorgeschreven voor boezemfibrilleren en of dit de juiste dosering is. Daarnaast wordt de therapietrouw en therapieontrouw van NOAC gebruikers onderzocht.

ETNA-AF-Europa

Niet-interventieonderzoek naar edoxaban-behandeling in gewone klinische praktijk voor patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren

Lokale hoofonderzoeker: Frank den Hartog

De ‘ETNA-AF-Europa’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Quintiles. Doel is het verkrijgen van inzicht in de veiligheid van het gebruik van edoxaban bij niet voorgeselecteerde patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren (NVAF) in een echte klinische setting.

Hart Beter / FORCE-ACS

Future Optimal Research and Care Evaluation: On the Way to "Personalized Medicine" with an Ongoing Registry of Patients in Daily Clinical Practice

Lokale hoofonderzoeker: Ronald Walhout

De ‘Hart Beter / FORCE-ACS’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het St. Antonius Ziekenhuis. Het betreft een onderzoek naar het optimaliseren van de behandelíng van patiënten met een (dreigend) hartinfarct.

INSTANT study

A prospective, randomized, multicenter study of flecainide acetate oral inhalation solution in single and repeat dose regimens for acute conversion to sinus rhythm (SR) in subjects with recent onset of symptomatic paroxysmal atrial fibrillation (AF)

Lokale hoofonderzoeker: Thomas Oosterhof

De INSTANT study is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door InCarda Therapeutics. Het belangrijkste doel van het onderzoek is om te onderzoeken of patiënten met atriumfibrilleren met succes zelf flecaïnideacetaat kunnen toedienen (aan zichzelf kunnen geven) terwijl ze in het ziekenhuis worden geobserveerd.

Santorini

Behandeling van patiënten met dyslipidemie met een hoog en zeer hoog risico voor de preventie van cardiovasculaire voorvallen in Europa - een multinationale observationele studie

Lokale hoofonderzoeker: Thomas Oosterhof

De ‘Santorini’ studie een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Daiichi Sankyo Europe GmbH. Doel van het onderzoek is het beter begrijpen van de gezondheid van patiënten met dyslipidemie, met een verhoogd risico op een cardiovasculaire voorval.

SMART

Selective Medical Advanced CaRdiovascular Top-level sports – screening

Lokale hoofonderzoeker: Maurits van der Veen

De SMART studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het AMC. Het doel van deze studie is uit te zoeken wat de mogelijke effecten zijn van het langdurig beoefenen van topsport op de gezondheid van het hart.

Paramedische herstelzorg COVID-19 patiënten

Lokale hoofdonderzoeker: Emmelyne Vasse

De ‘Paramedische herstelzorg COVID-19 patiënten’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de Stuurgroep Ondervoeding. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe de zorg is verlopen bij COVID-19 patiënten. Deze patiënten zijn behandeld door één of meer paramedische zorgverleners: een diëtist, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, of oefentherapeut.

TrEat

Supporting community-dwelling persons with dementia and their carers to maintain a healthy diet: development and evaluation of a multidisciplinary intervention to prevent and treat undernutrition

Lokale hoofdonderzoeker: Emmelyne Vasse

De ‘TrEat’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de Paramedische beroepsverenigingen en hogescholen, waaronder Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het onderzoek brengt in kaart welke hulp en zorg er is voor thuiswonende mensen met dementie rondom eten en drinken. Daarnaast wordt er gekeken hoe deze zorg verbeterd kan worden.

IQ Joint studie

Improving Quality based on the Joint registry studie

Lokale hoofdonderzoeker: Ellen Oosting

De IQ Joint studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het LUMC. Doel van de studie is om meer inzicht te krijgen in de variatie in verschillende uitkomsten na totale heup- en knieprothese-operaties tussen ziekenhuizen.

Integrated care Program for TKA patients

(Cost-)effectiveness of a transmural integrated care program for knee arthroplasty patients in the working population

Lokale hoofdonderzoeker: Ellen Oosting

De ‘Integrated care Program for TKA patients’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc. Voor dit onderzoek zijn twee verschillende eHealth zorgprogramma’s ontwikkeld. Het doel van dit onderzoek is om deze twee ontwikkelde vormen van begeleiding rondom het herstel van een knieprotheseoperatie met elkaar te vergelijken.

VKB graft type

Graft selection in anatomic anterior cruciate ligament reconstruction: Patella, hamstrings or quadriceps tendon autograft

Lokale hoofdonderzoeker: Ellen Oosting

De ‘VKB graft type’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Orthopedisch Centrum Oost Nederland. In dit onderzoek worden drie veelgebruikte behandeltechnieken voor letsels van de voorste kruisband met elkaar vergelijken, in termen van falen van de gereconstrueerde voorste kruisband twee jaar na de operatie.

H2Olie-timing

Tubal flushing with oil-based contrast during HSG in subfertile women: Is early flushing cost-effective as compared to delayed flushing?

Lokale hoofdonderzoeker: Angelique van Dongen

De ‘H2Olie-timing’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken wat het beste moment is voor het verrichten van een HSG bij vrouwen met een onvervulde kinderwens. Een HSG (hysterosalpingogram), of baarmoedercontrastfoto, is een foto van de baarmoederholte en eileiders waarmee de doorgankelijkheid van de eileiders wordt getest.

IMITAS-before study 

‘Implementation of fIrst Trimester Anomaly Scan’ (IMITAS) - BEFORE study

Lokale hoofdonderzoeker: Ineke Krabbendam

De ‘IMITAS-before’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het LUMC en het UMCU. Het doel van deze studie is uitzoeken wat de voordelen en nadelen zijn van een 13 weken echo bij zwangere vrouwen.

Juvenile LS

Long-term consequences of vulvar lichen sclerosis in adult women who were diagnosed in childhood or adolescence

Lokale hoofdonderzoeker: Maaike Gerritse

De ‘Juvenile LS’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Erasmus MC. Doel van deze studie is om de lange termijn gevolgen van vulvaire lichen sclerosus (VLS) bij meisjes in kaart te brengen om zodoende de kennis en inzicht hierover voor alle betrokkenen te verbeteren.

SOMA-trial

Surgery or Medication for women with endometrioma

Lokale hoofdonderzoeker: Angelique van Dongen

De SOMA-trial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Máxima Medisch Centrum. Met deze studie wordt onderzocht welke behandeling voor een endometrioom, die pijnklachten veroorzaakt, het meest effectief is. Behandelmogelijkheden die worden vergeleken zijn behandeling met medicijnen (pijnstillers en/of hormonen) of een operatie.

ToF studie

Onderzoek naar het cumulatieve percentage levend geboren kinderen, bij plaatsing van embryo's in het blastocyste stadium (dag 5 na bevruchting) of in het klievingsstadium (dag 3 na bevruchting) in een goede prognose IVF/ICSl cyclus

Lokale hoofdonderzoeker: Angelique van Dongen

De ToF studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Radboudumc. Het doel van dit onderzoek is uit te zoeken of bij een IVF of ICSI behandeling embryo´s het beste in de baarmoeder geplaatst kunnen worden op de derde of vijfde dag na de eicelpunctie.

CAMINO

Clinical added value of MRI over CT in patients scheduled for CRLM resection

Lokale hoofonderzoeker: Colin Sietses

De CAMINO studie een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het AMC. Het doel van het onderzoek is om te bepalen wat de toegevoegde waarde van lever MRI is op de bepaling van het chirurgische beleid bij patiënten die vanwege leveruitzaaiingen van dikke darmkanker gepland zijn voor leverchirurgie.

COLLISION-XL trial

Unresectable colorectal liver metastases: stereotactic body radiotherapy versus microwave ablation – a phase II prospective randomized controlled trial for CRLM 3-5 cm

Lokale hoofonderzoeker: Colin Sietses

De COLLISION-XL trial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc. Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke behandeling, met betrekking tot middelgrote (tussen de 3cm en de 5cm) uitzaaiingen in de lever vastgesteld van dikke darm- of endeldarmkanker, het beste is. Behandelingen die worden vergeleken zijn thermische ablatie en uitwendig bestralen van de uitzaaiing.

COLOR lll trial

A multicentre randomised clinical trial comparing transanal versus traditional laparoscopic total mesorectal excision for rectal cancer

Lokale hoofonderzoeker: Colin Sietses

De COLOR lll trial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc. In dit onderzoek worden bij patiënten met endeldarmkanker de kijkoperatie via de buik vergeleken wordt met een nieuwe techniek waarbij de kijkoperatie ook voor een klein deel via anus wordt uitgevoerd.

GENPAD

Cost-effectiveness of a genotype-guided strategy for anthithrombotic therapy in peripheral arterial disease

Lokale hoofdonderzoeker: Hans Sybrandy

De GENPAD studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Radboudumc. Het doel van dit onderzoek is nagaan of kennis over DNA en de aanpassing van de dosering of het type medicatie op basis van het DNA, leidt tot minder stolling in de slagaders bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden.

HRB-studie

The preoperative multidisciplinary team approach for high-risk surgical patients

Lokale hoofdonderzoeker: Erik Ponfoort

De HRB-studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van het onderzoek is om de rol van het ‘Hoog Risico Multidisciplinair team’ bij preoperatief risicobeheer van hoog risico chirurgische patiënten te beschrijven.

LORD-studie

Management of low grade ductal carcinoma in situ (low-grade DSIC): a randomized, multicenter, non-inferiority trial; standard therapy versus active surveillance

Lokale hoofonderzoeker: Anne Marie Bosch

De LORD-studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de BOOG. Op dit moment bestaat de behandeling van laaggradig Ductaal Carcinoma In Situ uit een operatie, eventueel gevolgd door bestraling en/of hormoontherapie. In dit onderzoek willen de onderzoekers bekijken of deze behandeling veilig weggelaten kan worden.

MSGS speekselscore

Management of dry syndrome: prospective diagnostic procedures

Lokale hoofonderzoeker: Machiel de Lange

De ‘MSGS speekselscore’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de Universiteit van Genève. Door de MSGS en iSial, twee multidisciplinaire internationale groepen van artsen die zich bezig houden met onderzoek en behandeling van speekselklieren, is een nieuwe internationale vragenlijst samengesteld. Doel van het onderzoek is om de waarde van deze vragenlijst te beoordelen.

One-Two-Treat Trial

Tonometry(1) and duplex ultrasound(2) to predict cardiovascular events in to be treated patients with an abdominal aortic aneurysm

Lokale hoofdonderzoeker: Hans Sybrandy

De One-Two-Treat Trial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Rijnstate. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of eenvoudige testen van de functie van bloedvaten het ziektebeloop na een operatie bij patiënten met een verwijding van de buikslagader (oftewel een aneurysma) kunnen voorspellen.

POLYP studie

Improving outcomes and expediency of current surveillance and treatment strategies for gallbladder polyps

Lokale hoofonderzoeker: Flip Kruyt

De POLYP studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Radboudumc. Het doel van deze studie is de behandel- en surveillance uitkomsten van galblaaspoliepen te evalueren om te bepalen of een alternatief behandelschema mogelijk over- en onderbehandeling kan verminderen.

Snapshot rectumcarcinoom

Lokale hoofonderzoeker: Colin Sietses

De ‘Snapshot rectumcarcinoom’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc. Door middel van retrospectieve multicenter dataverzameling middels het 'snapshot' en 'resident led collaborative research' wordt ge-deïdentificeerde informatie verzameld van alle patiënten die in 2016 een resectie voor een rectumcarcinoom ondergingen.

BodyPro Study

The effect of high versus standard Enteral Protein provision on Body Composition in the critically ill: a substudy of the PRECISe trial

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De BodyPro Study is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Om het effect van eiwitrijke enterale voeding op het verloop van de lichaamssamenstelling van Intensive Care patiënten te bepalen is het doel van dit onderzoek om de lichaamssamenstelling gedurende de gehele ziekenhuis opname van de patiënt te vervolgen.

CAPA 2.0 registry

Invasive pulmonary aspergillosis complicating COVID-19 infection in critically ill patients: a retro- and prospective, multicentre study

Lokale hoofdonderzoeker: Sjoerd van Bree

De ‘CAPA 2.0 registry’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Radboudumc. Het doel van het onderzoek is om de de incidentie van COVID-19-geassocieerde pulmonale aspergillose (CAPA) bij patiënten die met COVID-19 op de IC zijn opgenomen te beoordelen.

EFFAMPART

Studie naar het effect van familieparticipatie in de essentiële zorg op de IC

Lokale hoofonderzoeker: Barbara Festen

De EFFAMPART studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de HAN University of Applied Sciences in Arnhem en Nijmegen. Doel van het onderzoek is het bepalen van het effect van het aanbieden van een gestructureerd programma voor familieparticipatie op de tevredenheid en psychische gevolgen onder naasten van Intensive Care patiënten.

ExThera

Safety and performance evaluation of seraph 100 microbind affinity blood filter (seraph 100) in the reduction of pathogen load form the blood in septic patients with suspected, life-threatening bloodstream infection

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De ‘ExThera’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Exthera Medical Corporation. Het doel van deze studie is de mogelijkheid verkennen dat patiënten met acute bacteriëmie baat zouden kunnen hebben bij betere klinische uitkomsten wanneer hun huidige behandeling met antibiotica wordt gecombineerd met een ExThera Seraph 100-product.

Hypophos

Hypophosphataemia and hypocalcaemia: course, supplementation and associations with outcome in the general intensive care population

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De ‘Hypophos’ studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van dit onderzoek is de prevalentie van hypofosfatemie en hypocalciëmie, klinische resultaten en wijze en effect van suppletie bij Intensive Care patiënten onderzoeken.

PCT

Lokale hoofdonderzoeker: Sjoerd van Bree

De ‘PCT’ studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Eind 2020 is ZGV overgeschakeld van het bepalen van procalcitonine (PCT) op een semi-kwantitatieve manier naar een volledig kwantitatieve manier. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om de resultaten van de oude semi-kwantitatieve PCT-test met de volledige kwantitatieve PCT-test te vergelijken.

PRECISE-trial

The impact of high versus standard enteral protein provision on functional recovery following intensive care admission: a randomized controlled, multicenter, parallel group trial in mechanically ventilated, critically ill patients

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De PRECISE-trial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het MUMC. In deze studie wordt onderzocht of het geven van sondevoeding met een hoger eiwitgehalte tijdens de Intensive Care opname het herstel kan verbeteren.

ProtEE

The course of energy expenditure measured by indirect calorimetry in intensive care patients fed with high versus standard enteral protein: a substudy of the PRECISe trial

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De ProtEE studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van dit onderzoek is om energiebehoefte gedurende de gehele Intensive Care opname te vervolgen. Daarbij zal worden gekeken naar de nauwkeurigheid in de energiebehoefte metingen in vergelijking met de schattingsformules.

PROVID

Protein pRovision in COVID-19 patients: comparing protein targets based on lean body mass estimated by bioelectric impedance analysis to that derived from predictive formulas

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De PROVID studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Doel van het onderzoek is om eiwitdoelen, op basis van vetvrije massa, afgeleid van bio-elektrische impedantieanalyse, te vergelijken met eiwitdoelen die berekend zijn via verschillende gevalideerde formules, bij COVID-19-patiënten.

RECOVID

Functional Recovery of COVID-19 intensive care unit survivors: a retrospective comparison of the physical functioning of COVID-19 ICU patients to that of non-COVID pneumosepsis ICU survivors

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De RECOVID studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Doel van het onderzoek is om het functionele herstel van COVID-19 Intensive Care (IC) overlevenden met niet COVID-19 pneumosepsis IC overlevenden te vergelijken.

REVIVAL

Recombinant human alkaline phosphatase SA-AKl survival trial

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De REVIVAL studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door AM-Parma. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel recombinant humaan alkalinefosfatase (recAP) is voor de behandeling van sepsis-geassocieerde acute nierschade.

VITaCCA

Early high-dose vitamin C in post-cardiac arrest syndrome

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De ‘VITaCCA’ is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc. Het doel van de studie is om te onderzoeken of een vroeg toegediende hoge dosering vitamine C orgaanfunctie (voornamelijk neurologische uitkomst) kan verbeteren in postreanimatie patiënten.

AMUSE

Ambulant versus unattended & attended office versus self-home blood pressure measurement

Lokale hoofdonderzoeker: Remy Bemelmans

De AMUSE studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het UMCU. Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat het verschil in bloeddruk is tussen 5 manieren om de bloeddruk te meten bij een persoon.

DIALOGICA

DIALysis or not: Outcomes in older kidney patients with GeriatriC Assessment

Lokale hoofdonderzoeker: Machiel Siezenga

De ‘Dialogica’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het LUMC en UMCU. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken wat de invloed is van wel of niet dialyseren op de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid van ouderen met nierfalen.

Domestico

Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To lmprove Clinical Outcomes (DOMESTICO): the prospective study

Lokale hoofdonderzoeker: Julia Hofstra

De ‘Domestico’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc en het UMCU. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken wat de kwaliteit van leven en gezondheidsuitkomsten zijn van mensen die thuisdialyse toepassen in vergelijking met mensen die dialyseren in een dialysecentrum.

ELDAPT

Elderly with locally advanced Lung cancer: Deciding through geriatric Assessment on the oPtimal Treatment strategy

Lokale hoofdonderzoeker: Wouter de Jong

De ELDAPT studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Stichting NVALT studies. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een betrouwbare en praktische test om vast te stellen hoe fit een patiënt is en met behulp van de fitheid te bepalen welke behandeling het beste is, in oudere longkanker patiënten.

FREE 1

Fully closed loop glucose Regulation; Evidence and Experience in real life

Lokale hoofdonderzoeker: Remy Bemelmans

De FREE 1 studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Inreda Diabetic. In dit onderzoek wordt onderzocht wat de ervaringen zijn met een kunstmatige alvleesklier. Gekeken worden naar veranderingen in de bloedsuikers en hoe u de behandeling wordt ervaren.

HOVON 131 MM – Casslopela

Study of daratumumab in combination with bortezomlb, thalldomide and dexamethasone in the first line treatment of transplant eligible subJects with newly dlagnosed multiple myeloma

Lokale hoofdonderzoeker: Gerjo Velders

De studie ‘Hovon 131MM Casslopela’ is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door HOVON. Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe goed het geneesmiddel daratumumab werkt en wordt verdragen wanneer het samen wordt gegeven met drie andere geneesmiddelen, Velcade, Thalidomide en Dexamethason, in vergelijking met de toediening van alleen deze drie laatst genoemde geneesmiddelen, voor de behandeling van multipel myeloom.

HOVON151 DLBCL

A phase ll study evaluating the feasibility and clinical efficacy of atezolizumab consolidation treatment in high risk diffuse large B-cell lymphoma

Lokale hoofdonderzoeker: Gerjo Velders

De ‘HOVON 151 DLBCL’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door HOVON. Het is een fase 2 onderzoek naar de werkzaamheid van atezolizumab als aanvullende behandeling bij patiënten met een hoog risico diffuus grootcellig B-cel lymfoom.

HOVON 155 AML

A randomized phase ll multicenter study to assess the tolerability and efficacy of the addition of midostaurin to 10-day decitabine in unfit AML and high risk myelodysplasia (IPSS-R >4.5) patients

Lokale hoofdonderzoeker: Gerjo Velders

De ‘HOVON 155 AML’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door HOVON. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam toevoeging van het nieuwe middel midostaurine aan decitabine is voor de behandeling van niet fitte patiënten met acute myeloïde leukemie en hoog risico myelodysplasie patiënten.

NVALT30 - DEDICATION-1

Dose tapering and Early Discontinuation to lnCreAse cost-effectlveness of immunotherapy for Non-small cell lung carcinoma

Lokale hoofdonderzoeker: Wouter de Jong

De ‘NVALT30 - DEDICATION-1’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Radboudumc. In deze studie wordt onderzocht of immunotherapie bij longkanker in een lagere dosering en meer op maat per persoon kan worden gegeven.

MEDIAStrial

MEDlASTinal staging of non-small cell lung cancer by endobronchial and endoscopic ultrasonography with or without additional surgical mediastinoscopy

Lokale hoofdonderzoeker: Wouter de Jong

De MEDIAStrial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Máxima Medisch Centrum. In de studie wordt de mediastinale stadiering van het niet-kleincellig longcarcinoom door middel van endoscopie, met of zonder aanvullende chirurgische mediastinoscopie, onderzocht.

PACIFIC-Real World

De eerste gegevens uit de praktijk van niet-reseceerbare stadium lll NSCLC-patiënten behandeld met durvalumab na chemotherapie

Lokale hoofdonderzoeker: Wouter de Jong

De ‘PACIFIC-Real World’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door AstraZeneca. Het onderzoek is bedoeld om de eerste gegevens uit de praktijkover het gebruik van durvalumab bij een populatie van patiënten met niet-reseceerbare stadium III niet-kleincellige longkanker (NSCLC) te verzamelen.

PLCRC

Prospective data collection initiative on colorectal cancer – a prospective observational cohort study

Lokale hoofdonderzoeker: Annebeth Haringhuizen

De PLCRC studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de Dutch Colorectal Cancer Group. Het doel van dit onderzoek is om gegevens te verzamelen van zoveel mogelijk patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker, zodat er beter inzicht gekregen wordt in de factoren die zorgen voor succes van de behandeling.

PROMINENT

Pemafibrate to Reduce cardiovascular OutcoMes by reducing triglycerides IN patiENts with diabeTes

Lokale hoofdonderzoek: Remy Bemelmans

De PROMINENT studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Quintiles. In dit onderzoek wordt het vermogen van pemafibrate geëvalueerd bij het voorkomen van cardiovasculaire voorvallen onder volwassenen met diabetes type 2 en gemiddelde- hypertriglyceridemle met laag HDL-C met gemiddelde tot hoge-intensiteit statine-achtergrondtherapie.

SKYSCRAPER

Phase lll, Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Study of Tiragolumab, an Anti Tigit Antibody, in Combination with Atezolizumab Compared with Placebo in combination with Atezolizumab in Patients with Previously Untreated Advanced Unresectable or Metastatic PD-11 Selected Non-Small Cell Lung Cancer

Lokale hoofdonderzoeker: Wouter de Jong

De SKYSCRAPER studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Roche. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om bij mensen met niet-kleincellige longkanker de positieve en/of negatieve effecten van twee behandelingen met onderzoeksmiddelen met elkaar te vergelijken, namelijk: tiragolumab + atezolizumab of placebo + atezolizumab

SURPASS-CVOT

The Effect of Tirzepatide versus Dulaglutide on Major Adverse Cardiovascular Events in Patients with Type 2 Diabetes

Lokale hoofdonderzoek: Remy Bemelmans

De SURPASS-CVOT studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Eli Lilly and Company. Doel van de studie is het beoordelen van hoe goed tirzepatide werkt in vergelijking met dulaglutide voor het voorkomen van cardiovasculaire voorvallen bij patiënten met diabetes type 2 en een hoger risico op cardiovasculaire voorvallen.

Vesalius studie

A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled, Multicenter Study to Evaluate the Impact of Evolocumab on Major Cardiovascular Events in Patients at High Cardiovascular Risk Without Prior Myocardial Infarction or Stroke

Lokale hoofdonderzoek: Remy Bemelmans

De Vesalius studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Amgen. Het doel van de studie is het beoordelen van het effect van behandeling met evolocumab, in vergelijking met placebo, op het risico van aan coronaire hartziekte gerelateerd overlijden, myocardinfarct (MI) of ischemische beroerte, bij proefpersonen met een hoog cardiovasculair risico zonder eerder(e) MI of beroerte die geoptimaliseerde lipidenverlagende therapie krijgen.

VITKACE

The effect of administering VlTamin K preprocedural on the vitamin K dependent coagulation factors and the INR in patients anticoagulated with ACEnocoumarol

Lokale hoofdonderzoek: Remy Bemelmans

De VITKACE studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van dit onderzoek is het bestuderen van het effect van toediening van vitamine K op bloedstollingsfactoren bij patiënten die het antistollingsmiddel acenocoumarol gebruiken en een operatie moeten ondergaan.

Voed je beter

lnterventie studie naar het effect van het naleven van de Richtlijnen Goede Voeding voorpatiënten met cardiovasculaire aandoeningen op het 10-jaars cardiovasculaire risicoprofiel

Lokale hoofdonderzoek: Remy Bemelmans

De ‘Voed je beter’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de Alliantie Voeding in de Zorg en de afdeling Humane Voeding en Gezondheid van de Wageningen Universiteit. Het doel van de studie is om uit te zoeken hoe de Richtlijnen Goede Voeding het risicoprofiel van mensen met hart- en/of vaatproblemen kan verbeteren.

SPOON studie

Timing of complementary feeding in preterm infants and the effect on obesity

Lokale hoofdonderzoeker: Arieke Janse

De SPOON studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van dit onderzoek is om de effecten van het vroeg of laat starten van vaste voeding bij kinderen die te vroeg geboren zijn te vergelijken. Tijdens dit onderzoek wordt er met name gekeken naar de invloed op het gewicht en lengte van het kind bij de leeftijd van 2 jaar.

IPAS

ITULAZAX Post Authorization Safety (IPAS) Study: A prospective, non-interventional study assessing the safety and tolerability of ITUIAZAX in adults with tree pollen allergy in real-life practice

Lokale hoofdonderzoeker: Wilbert Boek

De IPAS studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door ALK-Abello BV. In dit onderzoek worden de ervaringen van patiënten, de therapietrouw en eventuele bijwerkingen van ITULAZAX als behandeling voor boompollen allergie bekeken.

TOMTOM

CO2‐Lasertonsillotomy versus tonsillectomy in adults; a randomized multicentre study

Lokale hoofdonderzoeker: Jan Willem Sepmeijer

De TOMTOM studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het HagaZiekenhuis. Het doel van de studie is om de toegevoegde waarde van CO2‐laser tonsillotomie voor de behandeling van tonsil gerelateerde klachten te evalueren.

ACID

Acetic acid chromoendoscopy for detection of neoplastic Barrett's esophagus

Lokale hoofdonderzoeker: Philip Bos

De ‘ACID’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het St. Antonius Ziekenhuis. De studie heeft als doel om te evalueren wat de toegevoegde waarde is van azijnzuurchromoendoscopie bij de Barrett oesofagus surveillance gastroscopieën voor de detectie van dysplasie en vroegcarcinomen in de dagelijkse praktijk.

Butyraat Booster studie

In vitro screening of butyrate boosters to stimulate bacterial butyrate production in the intestine of ulcerative colitis (UC) patients

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De Butyraat Booster studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Doel van het onderzoek is om uit te zoeken of de butyraat productie door darmbacteriën in colitis ulcerosa patiënten op dezelfde manier gestimuleerd kan worden als in gezonde mensen.

Crocodile

Crohn and Colitis Diet and Lifestyle Intervention

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

Crohn and Colitis Diet and Lifestyle Intervention De ‘Crocodile’ studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei en de afdeling Humane Voeding en Gezondheid van de Wageningen Universiteit. Het doel van dit onderzoek is om te kijken of een actieve leefstijl, bestaande uit een combinatie van een aangepast dieet en voldoende lichaamsbeweging, zorgt voor minder invloed van inflammatoire darmziekten (IBD) op het dagelijks leven.

DPYD-NOW studie

A prospective, multicenter, observational study to identify novel deleterious variants in the DPYD gene in patients of non-Western descent

Lokale hoofdonderzoeker: Arnold Baars

De DPYD-NOW studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Erasmus MC. Doel van dit onderzoek is om schadelijke varianten van het DPYD-gen bij niet-Westerse patiënten op te sporen en te bepalen of deze een relatie hebben een verminderde werkzaamheid van het dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) enzym.

Eetscore bij IBD

lnzet van de Eetscore bij patiënten met inflammatoire darmziekten: relevant hulpmiddel in de klinische praktijk?

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De ‘Eetscore bij IBD’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei, in samenwerking met Alliantie Voeding in de Zorg. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of er een relatie is tussen het voedingspatroon (gemeten met de Eetscore) en kwaliteit van leven bij patiënten met inflammatoire darmziekten.

FORTITUDE

Face-to-face versus online hypnotherapy for the treatment of Irritable Bowel Syndrome, according to a non-inferiority design

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De FORTITUDE studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de Universiteit Maastricht. Het doel van dit onderzoek is de werkzaamheid van hypnotherapie (in de vorm van online hypnotherapie en hypnotherapie gegeven door een therapeut) bij de behandeling van het prikkelbare darm syndroom te onderzoeken.

ICC Registry

De ICC Registry: een observationeel, multicenter onderzoek naar de effecitiviteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen voor chronische darmziekten in de dagelijkste praktijk

Lokale hoofonderzoeker: Wout Mares

De ‘ICC Registry’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het LUMC en het AMC. Doel van het onderzoek is om IBD-patiënten die beginnen met nieuwe geneesmiddelen (of behandelingsstrategieën) op te nemen in een webregistratie. Hiermee kunnen baselinekenmerken en klinische follow-upgegevens worden verzameld en geregistreerd om de doeltreffendheid, veiligheid en het gebruik van de nieuwe geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk te beoordelen.

HO902 DLBCL

A national study for blood based response monitoring of newly diagnosed aggressive B-cell lymphoma (DLBCL and HGBCL) patients

Lokale hoofdonderzoeker: Niels de Jong

De HO902 DLBCL studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door HOVON. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of het mogelijk is om in het bloed van patiënten met lymfeklierkanker het verloop van de ziekte te volgen.

HOVON 158 CLL

First line treatment with venetoclax and ibrutinib induction followed by obinutuzumab intensification exclusively in CLt/StL patients not in complete remission andlor with detectable bone marrow minimal residual disease (NEXT STEP trial)

Lokale hoofdonderzoeker: Doreen te Raa

De ‘HOVON 158 CLL’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door HOVON. In dit onderzoek worden patiënten met chronisch lymfatische leukemie (CLL) die nog niet eerder behandeld zijn, gedurende 15 maanden met de medicijnen ibrutinib en venetoclax behandeld. Het doel is om de CLL zover terug te dringen dat de ziekte zowel met een scan als ook met een nauwkeurige test op het bloed en beenmerg niet meer aantoonbaar is.

HOVON 159 CLL

Retreatment with venetoclax and acalabrutinib after venetoclax limited duration (REVEAL) - A prospective, multicenter, phase ll trial of venetoclax plus acalabrutinib in patients who have relapsed after first line venetoclax + anti-CD20 mAb treatment for chronic lymphocytic leukemia

Lokale hoofdonderzoeker: Doreen te Raa

De ‘HOVON 159 CLL’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door HOVON. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe werkzaam de combinatie venetoclax met acalabrutinib is bij patiënten met chronisch lymfatische leukemie, bij wie de ziekte is terug gekeerd na eerdere behandeling met venetoclax in combinatie met immuuntherapie.

Mini-darmen

Mini-darmen voor onderzoek naar voeding en gezondheid

Lokale hoofonderzoeker: Ben Witteman

De ‘Mini-darmen’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Wageningen Universiteit & Research in samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van het onderzoek is om in het laboratorium zo goed mogelijk darmweefsel van mensen na te maken.

PANDA-trial

Prevention of recurrent alcoholic pancreatitis by an optimally timed personalized multidisciplinary alcohol cessation support program

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De PANDA-trial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Pancreatitis Werkgroep Nederland. Het onderzoek heeft als doel de behandeling van patiënten met een alcoholische pancreatitis te optimaliseren. Daarvoor worden de huidige ondersteuningsbehandeling met betrekking tot het stoppen van alcohol én de invloed hiervan op de uitkomsten van de patiënt in kaart gebracht.

Phase 3 Study of Pembrolizumab plus Docetaxel in mCRP

A Phase 3, Randomized, Double-blind Study of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Docetaxel Plus Prednisone versus Placebo Plus Docetaxel Plus Prednisone in Participants with Chemotherapy-naïve Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) who have Progressed on a Next Generation Hormonal Agent

Lokale hoofdonderzoeker: Arnold Baars

De Phase 3 Study of Pembrolizumab plus Docetaxel in mCRPC is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Merck Sharp & Dohme. Het doel is om twee behandelingen voor patienten met chemotherapie-naïeve gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker te vergelijken. Deze behandelingen zijn pembrolizumab met docetaxel en prednison/prednisolon of een placebo met docetaxel en prednison/prednisolon.

ProBCI

Prospective Bladder Cancer lnfrastructure (ProBCl)- An infrastructure for observational and interventional bladder cancer research

Lokale hoofdonderzoeker: Arnold Baars

De ‘ProBCI’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Stichting ProBCl. Doel van het onderzoek is om een platform te bieden om van zo veel mogelijk patiënten met blaaskanker medische gegevens, gegevens uit vragenlijsten en lichaamsmateriaal zoals bloed of weefsel te verzamelen.

PWN CORE

Pancreatitis Werkgroep Nederland Cohort Registratie

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De PWN CORE studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het St. Antonius Ziekenhuis. Het betreft een prospectieve registratie van alle patiënten met acute pancreatitis, zodat een groot cohort ontstaat waaruit specifieke (zeer) kleine subgroepen van patiënten beter kunnen worden onderzocht. Daarnaast kunnen bestaande en nieuwe behandelingen geëvalueerd worden over de tijd om zo de kwaliteit van zorg beter te kunnen onderzoeken.

REPREVIO

Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Multicenter Study to Determine the Efficacy and Safety of Vedolizumab in Prevention of Endoscopic Recurrence of Crohn's Disease in Patients with Ileo-colonic Surgical Resection and Ileocolonic Anastamosis

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De REPREVIO studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het AMC. In dit onderzoek wordt onderzocht wat het effect van vedolizumab (Entyvio®) is bij het voorkomen van terugval van de ziekte van Crohn na operatie.

TENDER

Tailored treatment of functional dyspepsia with nortriptyline: a multi-center double-blind placebo-controlled trial

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De TENDER studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het MUMC. In dit onderzoek wordt uitgezocht hoe werkzaam het medicijn nortriptyline, in vergelijking met een placebo, is als behandeling van functionele dyspepsie gerelateerde klachten.

Time to eat

The effect of either the consumption of 1 or 3 small meals, with a high or low glycaemic load, compared to no meal during the night shift on alertness levels, gastrointestinal complaints and glucose levels

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De ‘Time to eat’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Wageningen University & Research. Het doel van dit onderzoek is om te kijken naar het effect van 0, 1 of 3 maaltijden en het effect van snelle dan wel langzame koolhydraten tijdens de nachtdienst op alertheid, maag- en darmklachten en bloedglucosewaarden.

SUSPEND II

Sleep, nUtrition, eating and delayed Sleep PhasE Disorder iN aDolescents

Lokale hoofdonderzoeker: Myrthe Boss

De SUSPEND II studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van de studie is om het voedingspatroon en het tijdstip van eten bij pubers met een uitgestelde slaapfase stoornis, voor en na behandeling met melatonine te inventariseren.

TIMELAPSE studie

Efficacy of low dose amitriptyline vs. Cognitive behavioral therapy for chronic insomnia and medical comorbidity: a randomized controlled non inferiority trial

Lokale hoofdonderzoekers: Myrthe Boss en Nynke Rauwerda

De TIMELAPSE studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of laag gedoseerde amitriptyline even effectief is als cognitieve gedragstherapie bij insomnie (CGT-I), voor patiënten met langdurige slapeloosheid en een medische aandoening.

COFIT

Register van Corona-Overlevers voor Fitheid, Inspanningsbeperkingen en training

Lokale hoofdonderzoeker: Hans Zwerver

De COFIT studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Máxima Medisch Centrum Veldhoven. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken wat het niveau van fitheid is na COVID-19 infectie, hoe het herstel verloopt en welke factoren de fitheid beïnvloeden.

Publicaties 2020

Veel onderzoeken zijn gepubliceerd in vakbladen en/of wetenschappelijke tijdschriften. Een overzicht per afdeling met publicaties uit 2020:

The Effect of Pregnancy on the Pharmacokinetics of Total and Unbound Dolutegravir and Its Main Metabolite in Women Living With Human Immunodeficiency Virus.

Bollen P, Freriksen J, Konopnicki D, Weizsäcker K, Hidalgo Tenorio C, Moltó J, Taylor G, Alba-Alejandre I, van Crevel R, Colbers A, Burger D; Pharmacokinetics of ANtiretroviral agents in HIV-infected pregNAnt women Network.

Clin Infect Dis. 2020 Feb 26:ciaa006. doi: 10.1093/cid/ciaa006. Online ahead of print.

PMID: 32103260

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32103260/


COvid MEdicaTion (COMET) study: protocol for a cohort study.

Sablerolles RSG, Hogenhuis FEF, Lafeber M, van de Loo BPA, Borgsteede SD, Boersma E, Versmissen J, van der Kuy HM, COMET Research team (including: Wieringa P).

Eur J Hosp Pharm. 2020 Jul;27(4):191-193. doi: 10.1136/ejhpharm-2020-002329.

PMID: 32587077

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32587077/


Simplified dolutegravir dosing for children with HIV weighing 20 kg or more: pharmacokinetic and safety substudies of the multicentre, randomised ODYSSEY trial.

Bollen PDJ, Moore CL, Mujuru HA, Makumbi S, Kekitiinwa AR, Kaudha E, Parker A, Musoro G, Nanduudu A, Lugemwa A, Amuge P, Hakim JG, Rojo P, Giaquinto C, Colbers A, Gibb DM, Ford D, Turkova A, Burger DM; ODYSSEY trial team.

Lancet HIV. 2020 Aug;7(8):e533-e544. doi: 10.1016/S2352-3018(20)30189-2.

PMID: 32763217

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32763217/

Clopidogrel versus ticagrelor or prasugrel in patients aged 70 years or older with non-ST-elevation acute coronary syndrome (POPular AGE): the randomised, open-label, non-inferiority trial.

Gimbel M, Qaderdan K, Willemsen L, Hermanides R, Bergmeijer T, de Vrey E, Heestermans T, Gin MTJ, Waalewijn R, Hofma S, den Hartog F, Jukema W, von Birgelen C, Voskuil M, Kelder J, Deneer V, ten Berg J.

Lancet. 2020 Apr 25;395(10233):1374-1381. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30325-1.

PMID: 32334703

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32334703/


Design and rationale of DUTCH-AF: a prospective nationwide registry programme and observational study on long-term oral antithrombotic treatment in patients with atrial fibrillation.

Chu G, Seelig J, Trinks-Roerdink EM, van Alem AP, Alings M, van den Bemt B, Va Boersma L, Brouwer MA, Cannegieter SC, ten Cate H, Kirchhof CJ, Crijns HJ, van Dijk EJ, Elvan A, van Gelder IC, de Groot JR, den Hartog FR, de Jong JS, de Jong S, Klok FA, Lenderink T, Luermans JG, Meeder JG, Pisters R, Polak P, Rienstra M, Smeets F, Tahapary GJ, Theunissen L, Tieleman RG, Trines SA, van der Voort P, Geersing GJ, Rutten FH, Hemels ME, Huisman MV.

BMJ Open. 2020 Aug 24;10(8):e036220. doi: 10.1136/bmjopen-2019-036220.

PMID: 32843516

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32843516/

 

Ticagrelor Versus Clopidogrel in Older Patients with NSTE-ACS Using Oral Anticoagulation: A Sub-Analysis of the POPular Age Trial.

Gimbel ME, Tavenier AH, Bor W, Hermanides RS, de Vrey E, Heestermans T, Gin MTJ, Waalewijn R, Hofma S, den Hartog F, Jukema W, von Birgelen C, Voskuil M, Kelder J, Deneer V, ten Berg JM.

J Clin Med. 2020 Oct 12;9(10):3249. doi: 10.3390/jcm9103249.

PMID: 33053622

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33053622/

Dieet bij (recidiverende) nierstenen, enterische hyperoxalurie (EH) en oxalaatnefropathie.

Jans I, van Empel A (DNN Werkgroep richtlijnen).

Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN) Richtlijn, 2020.

www.dietistennierziekten.nl


Zorg bij eindstadium nierfalen.

Richtlijnenwerkgroep (deelname: Jans I).

Richtlijnendatabase, 2020.

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/zorg_bij_eindstadium_nierfalen/startpagina_-_zorg_bij_eindstadium_nierfalen.html#tab-content-general

Hoe ervaren patiënten voedingsadvies tijdens de behadeling van kanker?

van der Want E, Postma EM, Holverda M, Postema H, Menkveld-Breukers M, Witteman BJM.

Voeding & Visie, 2020, 33(winter), pp 18-22.

 

Meer voedingskennis aan het bed.

Vasse E, Valkenburg J.

Voeding Magazine, 2020, 33(2-3), pp 16-18.


Nieuw protocol Thiamine.

Jans I, Heerink H.

Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, 2020, 75( 1) pp 11-12.

 

Nutritional assessment in de dieetbehandeling van kinderen.

Klomp T, van Marrewijk E, Achterberg M, Verburgt W, van den Berg G.

Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, 2020, 75( 5) pp 24-27.


Eetscore in de zorgpraktijk.

Slotegraaf A, Jans I, Heerink H, Piersma M, de Vries J.

Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, 2020, 75( 6) pp 43-45.


Samenwerken aan Drankenwijzer.

Jans I.

Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, 2020, 75( T) pp 36.

https://ntvd.media/artikelen/ontwikkeling-van-de-drankenwijzer/


Dieetbehandelingsrichtlijn Reumatoïde artritis.

Jans I, de Roos N.

2010 Uitgevers, juli 2020.


Interdisciplinary communication and collaboration as key to improved nutritional care of malnourished older adults across health-care settings - A qualitative study.

Verwijs MH, Puijk‐Hekman S, van der Heijden E, Vasse E, de Groot LC, de van der Schueren M. AHealth Expect. 2020 Oct;23(5):1096-1107. doi: 10.1111/hex.13075. Epub 2020 Jun 11.

PMID: 32525265

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32525265/

Rationale and design of the PaTIO study: PhysiotherApeutic Treat-to-target Intervention after Orthopaedic surgery.

Groot L, Gademan MGJ, Peter WF, van den Hout WB, Verburg H, Vliet Vlieland TPM, Reijman M, PaTIO study group (including: Oosting E). .

BMC Musculoskelet Disord. 2020 Aug 14;21(1):544. doi: 10.1186/s12891-020-03511-y.

PMID: 32795283

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32795283/


Benefit of Wearing an Activity Tracker in Sarcoidosis.

Drent M, Elfferich M, Breedveld E, Vries J, Strookappe B.

J Pers Med. 2020 Aug 22;10(3):97. doi: 10.3390/jpm10030097.

PMID: 32842583

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32842583/

The Use of Proton Pump Inhibitors May Increase Symptoms of Muscle Function Loss in Patients with Chronic Illnesses.

Vinke P, Wesselink E, van Orten-Luiten W, van Norren K.

Int J Mol Sci. 2020 Jan 3;21(1):323. doi: 10.3390/ijms21010323.

PMID: 31947724

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31947724/

Tubal flushing with oil-based or water-based contrast at hysterosalpingography for infertility: long-term reproductive outcomes of a randomized trial.

van Rijswijk J, van Welie N, Dreyer K, Pham CT, Verhoeve HR, Hoek A, de Bruin JP, Nap AW, van Hooff MHA, Goddijn M, Hooker, AB, Bourdrez P, van Dongen AJCM, van Rooij IAJ, van Rijnsaardt-Lukassen HGM, van Golde RJT, van Heteren CF, Pelinck MJ, Duijn AEJ, Kaplan M, Lambalk CB, Mijatovic V, Mol BWJ.

Fertil Steril. 2020 Jul;114(1):155-162. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.03.022. Epub 2020 Jun 16.

PMID: 32553471

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32553471/

Structured training pathway and proctoring; multicenter results of the implementation of transanal total mesorectal excision (TaTME) in the Netherlands.

Veltcamp Helbach M, van Oostendorp SE, Koedam TWA, Knol JJ, Stockmann HBAC, Oosterling SJ, Vuylsteke RCLM, de Graaf EJR, Doornebosch PG, Hompes R, Bonjer HJ, Sietses C, Tuynman JB.

Surg Endosc. 2020 Jan;34(1):192-201. doi: 10.1007/s00464-019-06750-w. Epub 2019 Mar 19.

PMID: 30888498

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30888498/


Het eccrien carcinoom, een diagnostische valkuil [Eccrine carcinoma: a diagnostic pitfall].

Moonen HPFX, Koot RAC, Hoven-Gondrie ML.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2020 Mar 19;164:D4202.

PMID: 32324349

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32324349/


Een vrouw met een zwelling in de hals [A woman with a swelling in her neck].

Moonen HPFX, Vestering M, Bosch AM.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2020 Mar 26;164:D4664.

PMID: 32391995

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32391995/


Breast cancer outcome in relation to bone mineral density and bisphosphonate use: a sub-study of the DATA trial.

van Hellemond IEG, Smorenburg CH, Peer PGM, Swinkels ACP, Seynaeve CM, van der Sangen MJC, Kroep JR, de Graaf H, Honkoop AH, Erdkamp FLG, van denk Berkmortel FWPJ, de Roos WK, Linn SC, Imholz ALT, de Boer M, Tjan-Heijnen VCG, Dutch Breast Cancer Research Group (BOOG).

Breast Cancer Res Treat. 2020 Apr;180(3):675-685. doi: 10.1007/s10549-020-05567-9. Epub 2020 Mar 2.

PMID: 32124136

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32124136/


Functional complaints and quality of life after transanal total mesorectal excision: a meta-analysis.

van der Heijden JAG, Koëter T, Smits LJH, Sietses C, Tuynman JB, Maaskant-Braat AJG, Klarenbeek BR, de Wilt JHW.

Br J Surg. 2020 Apr;107(5):489-498. doi: 10.1002/bjs.11566. Epub 2020 Mar 10.

PMID: 32154594

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32154594/


Volume-outcome relationship of liver surgery: a nationwide analysis.

Olthof PB, Elfrink AKE, Marra E, Belt EJT, van den Boezem PB, Bosscha K, Consten ECJ, den Dulk M, Gobardhan PD, Hagendoorn J, van Heek TNT, IJzermans JNM, Klaase JM, Kuhlmann KFD, Leclercq WKG, Liem MSL, Manusama ER, Marsman HA, Mieog JSD, Oosterling SJ, Patijn GA, Te Riele W, Swijnenburg RJ, Torrenga H, van Duijvendijk P, Vermaas M, Kok NFM, Grünhagen DJ, Dutch Hepato Biliary Audit Group.

Br J Surg. 2020 Jun;107(7):917-926. doi: 10.1002/bjs.11586. Epub 2020 Mar 24.

PMID: 32207856

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32207856/


Resectability and Ablatability Criteria for the Treatment of Liver Only Colorectal Metastases: Multidisciplinary Consensus Document from the COLLISION Trial Group.

Nieuwenhuizen S, Robbert SP, van den Bemd B, Aldrighetti L, Arntz M, van den Boezem PB, Bruynzeel AME, Burgmans MC, Cobelli F, Coolsen MME, Dejong CHC, Derks S, Diederik A, van Duijvendijk P, Eker HH, Engelsman AF, Erdmann JI, Fütterer JJ, Geboers B, Groot G, Haasbeek CJA, Janssen JJ, de Jong KP, Kater GM, Kazemier G, Kruimer JWH, Leclercq WKG, van der Leij C, Manusama ER, Meier MAJ, van der Meijs BB, Melenhorst MCAM, Nielsen K, Nijkamp MW, Potters FH, Prevoo W, Rietema FJ, Ruarus AH, Ruiter SJS, Schouten EAC, Serafino GP, Sietses C, Swijnenburg RJ, Timmer FEF, Versteeg KS, Vink T, de Vries JJJ, de Wilt JHW, Zonderhuis BM, Scheffer HJ, van den Tol PMP, Meijerink MR.

Cancers (Basel). 2020 Jul 3;12(7):1779. doi: 10.3390/cancers12071779.

PMID: 32635230

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32635230/


Three-year outcome after transanal versus laparoscopic total mesorectal excision in locally advanced rectal cancer: a multicenter comparative analysis.

de Lacy FB, Roodbeen SX, Ríos J, van Laarhoven J, Otero-Piñeiro A, Bravo R, Visser T, van Poppel R, Valverde S, Hompes R, Sietses C, Castells A, Bemelman WA, Tanis PJ, Lacy AM.

BMC Cancer. 2020 Jul 20;20(1):677. doi: 10.1186/s12885-020-07171-y.

PMID: 32689968

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32689968/


Synchronous and Metachronous Peritoneal Metastases in Patients with Left-Sided Obstructive Colon Cancer.

Veld JV, Wisselink DD, Amelung FJ, Consten ECJ, de Wilt JHW, de Hingh I, Bemelman WA, van Hooft JE, Tanis PJ, Dutch Snapshot Research Group (including: Sietses C).

Ann Surg Oncol. 2020 Aug;27(8):2762-2773. doi: 10.1245/s10434-020-08327-7. Epub 2020 Mar 13.

PMID: 32170481

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32170481/


Locoregional recurrences after transanal total mesorectal excision of rectal cancer during implementation.

van Oostendorp SE, Belgers HJ, Bootsma BT, Hol JC, Belt EJTH, Bleeker W, Den Boer FC, Demirkiran A, Dunker MS, Fabry HFJ, Graaf EJR, Knol JJ, Oosterling SJ, Slooter GD, Sonneveld DJA, Talsma AK, van Westreenen HL, Kusters M, Hompes R, Bonjer HJ, Sietses C, Tuynman JB.

Br J Surg. 2020 Aug;107(9):1211-1220. doi: 10.1002/bjs.11525. Epub 2020 Apr 4.

PMID: 32246472

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32246472/


Author response to: Evidence supporting the sunk cost fallacy of advocating for transanal total mesorectal excision.

van Oostendorp SE, Sietses C, Hompes R, Kusters M, Tuynman J.

Br J Surg. 2020 Aug;107(9):e348. doi: 10.1002/bjs.11719. Epub 2020 Jun 7.

PMID: 32506454

No abstract available


Case-mix adjustment to compare nationwide hospital performances after resection of colorectal liver metastases.

Elfrink AKE, van Zwet EW, Swijnenburg RJ, den Dulk M, van den Boezem PB, Mieog JSD, te Riele WW, Patijn GA, Leclercq WKG, Lips DJ, Rijken AM, Verhoef C, Kuhlmann KFD, Buis CI, Bosscha K, Belt EJT, Vermaas M, van Heek TN, Oosterling SJ, Torrenga H, Eker HH, Consten ECJ, Marsman HA, Wouters MWJM, NFM, Grünhagen DJ, Klaase JM, Dutch Hepato Biliary Audit Group.

Eur J Surg Oncol. 2020 Oct 16;S0748-7983(20)30848-9. doi: 10.1016/j.ejso.2020.10.016.

PMID: 33183927

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33183927/


Decompressing Stoma a s Bridge to Elective Surgery is an Effective Strategy for Left-sided Obstructive Colon Cancer: A National, Propensity-score Matched Study.

Veld JV, Amelung FJ, Borstlap WAA, van Halsema EE, Consten ECJ, Dekker JWT, Siersema PD, Ter Borg F, van der Zaag ES, Fockens P, Bemelman WA, de Wilt JHW, van Hooft JE, Tanis PJ, Dutch Snapshot Research Group (including: Sietses C).

Ann Surg. 2020 Nov;272(5):738-743. doi: 10.1097/SLA.0000000000004173.

PMID: 32833768

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32833768/


Does oncological outcome differ between restorative and nonrestorative low anterior resection in patients with primary rectal cancer?

Roodbeen SX, Blok RD, Borstlap WA, Bemelman WA, Hompes R, Tanis PJ, Dutch Snapshot Research Group (including: Sietses C).

Colorectal Dis. 2020 Nov 27. doi: 10.1111/codi.15464. Online ahead of print.

PMID: 33245846

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33245846/


Author response to: TaTME and the worse oncological outcome - new data demonstrates a difficult method.

Tuynman JB, van Oostendorp SE, Kusters M, Sietses C, Hompes R, Bonjer JH.

Br J Surg. 2020 Nov;107(12):e612. doi: 10.1002/bjs.11849. Epub 2020 Sep 17.

PMID: 32940346

No abstract available

The effect of cisatracurium infusion on the energy expenditure of critically ill patients: an observational cohort study.

Koekkoek WAC, Menger YA, van Zanten FJL, van Dijk D, van Zanten ARH.

Crit Care. 2020 Feb 3;24(1):32. doi: 10.1186/s13054-020-2744-7.

PMID: 32014039

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32014039/

Association of PROtein and CAloric Intake and Clinical Outcomes in Adult SEPTic and Non-Septic ICU Patients on Prolonged Mechanical Ventilation: The PROCASEPT Retrospective Study.

de Koning MLY, Koekkoek WACK, Kars JCNH, van Zanten ARH.

JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2020 Mar;44(3):434-443. doi: 10.1002/jpen.1663.  Epub 2019 Jun 6.

PMID: 31172544

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31172544/


Gastrointestinal dysfunction in the critically ill: a systematic scoping review and research agenda proposed by the Section of Metabolism, Endocrinology and Nutrition

of the European Society of Intensive Care Medicine.

Reintam Blaser A, Preiser JC, Fruhwald S, Wilmer A, Wernerman J, Benstoem C, Casaer MP, Starkopf J, van Zanten ARH, Rooyackers O, Jakob SM, Loudet CI, Bear DE, Elke G, Kott M, Lautenschläger I, Schäper  J, Gunst J, Stoppe C, Nobile L, Fuhrmann V, Berger MM, Oudemans-van Straaten HM, Arabi YM, Deane AM; on behalf of the Working Group on Gastrointestinal Function within the Section of Metabolism, Endocrinology and Nutrition (MENSection) of ESICM.

Crit Care. 2020 May 15;24(1):224. doi: 10.1186/s13054-020-02889-4.

PMID: 32414423

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32414423/


Nutritional therapy in patients with sepsis: is less really more?

de Koning MSLY, van Zanten FJL, van Zanten ARH.

Crit Care. 2020 May 25;24(1):254. doi: 10.1186/s13054-020-02949-9.

PMID: 32450883

No abstract available

 

Monitoring and parenteral administration of micronutrients, phosphate and magnesium in critically ill patients: The VITA-TRACE survey.

Vankrunkelsven W, Gunst J, Amrein K, Bear DE, Berger MM, Christopher KB, Fuhrmann V, Hiesmayr M, Ichai C, Jakob SM, Lasocki S, Montejo JC, Oudemans-van Straeten HM, Preiser JC, Reintam Blaser A, Rousseau AF, Singel P, Starkopf J, van Zanten ARH, Weber-Carstens S, Wernerman J, Wilmer A, Casaer MP.

Clin Nutr. 2020 Jun 14;S0261-5614(20)30295-8. doi: 10.1016/j.clnu.2020.06.005.

PMID: 32624243

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32624243/


Exposure Variability and Target Attainment of Vancomycin: A Systematic Review Comparing Intermittent and Continuous Infusion.

van Maarseveen EM, Gipmans SGH, van Zanten ARH.

Ther Drug Monit. 2020 Jun;42(3):381-391. doi: 10.1097/FTD.0000000000000755.

PMID: 32432845

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32432845/


Development of a clinical prediction rule for sepsis in primary care: protocol for the TeSD-IT study.

Loots FJ, Hopstaken R, Jenniskens K, Frederix GWJ, van de Pol AC, Van den Bruel A, Oosterheert JJ, van Zanten ARH, Smits M, Verheij TJM.

Diagn Progn Res. 2020 Aug 6;4:12. doi: 10.1186/s41512-020-00080-5. eCollection 2020.

PMID: 32775698

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32775698/

 

Mitochondrial dysfunction in critical illness during acute metabolic stress and convalescence: consequences for nutrition therapy.

Moonen HPFX, Van Zanten  ARH.

Curr Opin Crit Care. 2020 Aug;26(4):346-354. doi: 10.1097/MCC.0000000000000741

PMID: 32487844

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32487844/


Computer-Assisted Prescription: The Future of Nutrition Care?

Preiser JC, Laureys S, van Zanten ARH, Van Gossum A.

JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2020 Aug 29. doi: 10.1002/jpen.2008.

PMID: 32860637

No abstract available


Association of bioelectric impedance analysis body composition and disease severity in COVID-19 hospital ward and ICU patients: The BIAC-19 study.

Moonen HPFX, van Zanten FJL, Driessen L, de Smet V, Slingerland-Boot R, Mensink M, van Zanten ARH.

Clin Nutr. 2020 Oct 21;S0261-5614(20)30551-3. doi: 10.1016/j.clnu.2020.10.023.

PMID: 33129597

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33129597/


Ventilation management and clinical outcomes in invasively ventilated patients with COVID-19 (PRoVENT-COVID): a national, multicentre, observational cohort study.

Botta M, Tsonas AM, Pillay J, Boers LS, Algera AG, Bos LDJ, Dongelmans DA, Hollmann MW, Horn J, Vlaar APJ, Schultz MJ, Neto AS, Paulus F; PRoVENT-COVID Collaborative Group (including: van Zanten ARH).

Lancet Respir Med. 2020 Oct 23;S2213-2600(20)30459-8. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30459-8. Epub ahead of print.

PMID: 33169671

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33169671/


Resting energy expenditure by indirect calorimetry versus the ventilator-VCO 2 derived method in critically ill patients: The DREAM-VCO 2 prospective comparative study.

Koekkoek WAC, Xiaochen G, van Dijk D, van Zanten ARH.

Clin Nutr ESPEN. 2020 Oct;39:137-143. doi: 10.1016/j.clnesp.2020.07.005. Epub 2020 Jul 31.

PMID: 32859307

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32859307/

The genetic architecture of membranous nephropathy and its potential to improve non-invasive diagnosis.

Xie J, Liu L, Mladkova N, Li Y, Ren H, Wang W, Cui Z, Lin L, Hu X, Yu X, Xu J, Liu G, Caliskan Y, Sidore C, Balderes O, Rosen RJ, Bodria M, Zanoni F, Zhang JY, Krithivasan P, Mehl K, Marasa M, Khan A, Ozay F, Canetta PA, Bomback AS, Appel GB, Sanna-Cherchi S, Sampson MG, Mariani LH, Perkowska-Ptasinska A, Durlik M, Mucha K, Moszczuk B, Foroncewicz B, Pączek L, Habura I, Ars E, Ballarin J, Mani LY, Vogt B, Ozturk S, Yildiz A, Seyahi N, Arikan H, Koc M, Basturk T, Karahan G, Akgul SU, Sever MS, Zhang D, Santoro D, Bonomini M, Londrino F, Gesualdo L, Reiterova J, Tesar V, Izzi C, Savoldi S, Spotti D, Marcantoni C, Messa P, Galliani M, Roccatello D, Granata S, Zaza G, Lugani F, Ghiggeri G, Pisani I, Allegri L, Sprangers B, Park JH, Cho B, Kim YS, Kim DK, Suzuki H, Amoroso A, Cattran DC, Fervenza FC, Pani A, Hamilton P, Harris S, Gupta S, Cheshire C, Dufek S, Issler N, Pepper RJ, Connolly J, Powis S, Bockenhauer D, Stanescu HC, Ashman N, Loos RJF, Kenny EE, Wuttke M, Eckardt KU, Köttgen A, Hofstra JM, Coenen MJH, Kiemeney LA, Akilesh S, Kretzler M, Beck LH, Stengel B, Debiec H, Ronco P, Wetzels JFM, Zoledziewska M, Cucca F, Ionita-Laza I, Lee H, Hoxha E, Stahl RAK, Brenchley P, Scolari F, Zhao MH, Gharavi AG, Kleta R, Chen N, Kiryluk K.

Nat Commun. 2020 Mar 30;11(1):1600. doi: 10.1038/s41467-020-15383-w.

PMID: 32231244

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32231244/


Opportunistische infecties tijdens gebruik van ibrutinib bij patiënten met chronische lymfatische leukemie.

van Ginkel C, Mous R, Bruns AHW, Kater AP, te Raa GD.

Nederlands tijdschrift voor hematologie, Jaargang 17, Nummer 3, Mei 2020

 

Prognostic Value of Novel Liquid Biomarkers in Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer Treated with Enzalutamide: A Prospective Observational Study.

Benoist GE, van Oort IM, Boerrigter E, Verhaegh GW, van Hooij O, Groen L, Smit F, de Mol P, Hamberg P, Dezentjé VO, Mehra N, Gerritsen W, Somford DM, van Erp NPH, Schalken JA..

Clin Chem. 2020 Jun 1;66(6):842-851. doi: 10.1093/clinchem/hvaa095.

PMID: 32408351

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32408351/

 

Fasting mimicking diet as an adjunct to neoadjuvant chemotherapy for breast cancer in the multicentre randomized phase 2 DIRECT trial.

de Groot S, Lugtenberg RT, Cohen D, Welters MJP, Ehsan I, Vreeswijk MPG, Smit VTHBM, de Graaf H, Heijns JB, Portielje JEA, van de Wouw AJ, Imholz ALT, Kessels LW, Vrijaldenhoven S, Baars A, Kranenbarg EM, Carpentier MD, Putter H, van der Hoeven JJM, Nortier JWR, Longo VD, Pijl H, Kroep JR.

Nature Communications. 2020 Jun 23;11(1):3083. doi: 10.1038/s41467-020-16138-3.

PMID: 32576828

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32576828/

 

Proteomic markers with prognostic impact on outcome of chronic lymphocytic leukemia patients under chemo-immunotherapy: results from the HOVON 109 study.

Hosnijeh FS, van der Straten L, Kater AP, van Oers MHJ, Posthuma WFM, Chamuleau MED, Bellido M, Doorduijn JK, van Gelder M, Hoogendoorn M, de Boer F, Te Raa GD, Kerst M, Marijt EWA, Raymakers RAP, Koene HR, Schaafsma MR, Dobber JA, Tonino SH, Kersting SS, Langerak AW, Levin MD.

Exp Hematol. 2020 Sep;89:55-60.e6. doi: 10.1016/j.exphem.2020.08.002. Epub 2020 Aug 8.

PMID: 32781097

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32781097/


The effect of nutritional counseling on muscle mass and treatment outcome in patients with metastatic colorectal cancer undergoing chemotherapy: A randomized controlled trial.

van der Werf A, Langius JAE, Beeker A, Ten Tije AJ, Vulink AJ, Haringhuizen A, Berkhof J, van der Vliet HJ, Verheul HMW, de van der Schueren MAE.

Clin Nutr. 2020 Oct;39(10):3005-3013. doi: 10.1016/j.clnu.2020.01.009. Epub 2020 Jan 29.

PMID: 32037284

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32037284/


Survival of patients with deficient mismatch repair metastatic colorectal cancer in the pre-immunotherapy era.

Emerens Wensink G, Elferink MAG, May AM, Mol L, Hamers PAH, Bakker SD, Creemers GJ, de Groot JWB, de Klerk GJ, Haberkorn BCM, Haringhuizen AW, Hoekstra R, Huniting JCB, Kerver ED, Mathijssen-van Stein D, Polée MB, Pruijt JFM, van Ufford-Mannesse PQ, Radema S, Rietbroek RC, Simkens LHJ, Tanis BC, Ten Bokkel Huinik D, Tjin-A-Ton MLR, Tromp-van Driel CS, Troost MM, van de Wouw AJ, van den Berkmortel FWPJ, van der Pas AJM, van der Velden AMT, van Dijk MA, van Dodewaard-de Jong JM, van Druten EB, van Voorthuizen T, Veldhuis GJ, Verheul HMW, Vestjens HJHMJ, Vincent J, Kranenburg OW, Punt CJA, Vink GR, Roodhart JML, Koopman M.

Br J Cancer. 2020 Oct 13. doi: 10.1038/s41416-020-01076-0.

PMID: 33046804

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33046804/


Quality of life and illness perceptions in patients with breast cancer using a fasting mimicking diet as an adjunct to neoadjuvant chemotherapy in the phase 2 DIRECT (BOOG 2013-14) trial.

Lugtenberg RT, de Groot S, Kaptein AA, Fischer MJ, Kranenbarg EM, Carpentier MD, Cohen D, de Graaf H, Heijns JB, Portielje JEA, van de Wouw AJ, Imholz ALT, Kessels LW, Vrijaldenhoven S, Baars A, Fiocco M, van der Hoeven JJM, Gelderblom H, Longo VD, Pijl H, Kroep JR; Dutch Breast Cancer Research Group (BOOG).

Breast Cancer Res Treat. 2020 Nov 11 (epub ahead of print).

PMID: 33179154

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33179154/


De immuungecompromitteerde hematologische patiënt op reis: Praktische adviezen voor de hematoloog.

Hensgens MPM, te Raa GD, Daans CG, Goorhuis D, Bruns AHW.

Nederlands tijdschrift voor hematologie, Jaargang 17, Nummer 8, December 2020.


Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van chronische lymfatische leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom. 

te Raa GD, van der Straten L.

Nederlands tijdschrift voor hematologie, Jaargang 17, Nummer 8, December 2020.


Dutch Oncology COVID-19 consortium: Outcome of COVID-19 in patients with cancer in a nationwide cohort study.

de Joode K, Dumoulin DW, Tol J, Westgeest HM, Beerepoot LV, van den Berkmortel FWPJ, Mutsaers PGNJ, van Diemen NGJ, Visser OJ, Oomen-de Hoop E, Bloemendal HJ, van Laarhoven HWM, Hendriks LEL, Haanen JBAG, de Vries EGE, Dingemans AC, van der Veldt AAM, DOCC Investigators (including: de Jong WK). .

Eur J Cancer. 2020 Dec;141:171-184. doi: 10.1016/j.ejca.2020.09.027. Epub 2020 Oct 7.

PMID: 33161241

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33161241/

Relationship between intake and plasma concentrations of vitamin B12 and folate in 873 adults with a physically active lifestyle: a cross-sectional study.

Baart AM, Balvers MGJ, de Vries JHM, Ten Haaf DSM, Hopman MTE, Klein Gunnewiek JMT.

J Hum Nutr Diet. 2020 Sep 21. doi: 10.1111/jhn.12814. Epub ahead of print.

PMID: 32955764

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32955764/

Morphological changes in secondary, but not primary, sensory cortex in individuals with life-long olfactory sensory deprivation.

Peter MG, Mårtensson G, Postma EM, Nordin LE, Westman E, Boesveldt S, Lundström JN.

Neuroimage. 2020 Sep;218:117005. doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.117005. Epub 2020 May 30.

PMID: 32485304

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32485304/


Normal olfactory Functional Connectivity Despite Lifelong Absence of Olfactory Experiences.

Peter MG, Fransson P, Mårtensson G, Postma EM, Nordin LE, Westman E, Boesveldt S, Lundström JN.

Cereb Cortex. 2020 Aug 19:bhaa217. doi: 10.1093/cercor/bhaa217.

https://academic.oup.com/cercor/article/31/1/159/5893983?login=true


Human spatial memory implicitly prioritizes high-calorie foods.

de Vries R, Morquecho-Campos P, de Vet E, de Rijk M, Postma E, de Graaf K, Engel B, Boesveldt S.

Sci Rep. 2020 Oct 8;10(1):15174. doi: 10.1038/s41598-020-72570-x.

PMID: 33033270

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33033270/


Chemosensory perception and food preferences in colorectal cancer patients undergoing adjuvant chemotherapy.

Postma EM, Kok DE, de Graaf C, Kampman E, Boesveldt S.

Clin Nutr ESPEN. 2020 Dec;40:242-251. doi: 10.1016/j.clnesp.2020.09.012. Epub 2020 Sep 29.

PMID: 33183544

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33183544/

 

Smaakveranderingen bij chemotherapie gemeten.

van Noort H, Cruijsen E, de Pie R, Janssen N, Postma E.

Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, 2020 Oktober.

https://ntvd.media/artikelen/smaakveranderingen-bij-chemotherapie-gemeten/

 

Deep Learning-Based Regression and Classification for Automatic Landmark Localization in Medical Images.

Noothout JMH, de Vos BD, Wolterink JM, Postma EM, Smeets PAM, Takx RAP, Leiner T, Viergever MA, Isgum I.

IEEE Trans Med Imaging. 2020 Dec;39(12):4011-4022. doi: 10.1109/TMI.2020.3009002. Epub 2020 Nov 30.

PMID: 32746142

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32746142/

Efficacy and Safety of Peppermint Oil in a Randomized, Double-Blind Trial of Patients With Irritable Bowel Syndrome.

Weerts ZZRM, Masclee AAM, Witteman BJM, Clemens CHM, Winkens B, Brouwers JRBJ, Frijlink HW, Muris JWM, De Wit NJ, Essers BAB, Tack J, Snijkers JTW, Bours AMH, de Ruiter-van der Ploeg AS, Jonkers DMAE, Kesztheltyi D.

Gastroenterology. 2020 Jan;158(1):123-136. doi: 10.1053/j.gastro.2019.08.026. Epub 2019 Aug 27.

PMID: 31470006

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31470006/


Periprocedural adverse events after endoscopic resection of T1 colorectal carcinomas.

van de Ven SEM, Backes Y, Hilbink M, Seerden TCJ, Kessels K, de Vos Tot Nederveen Cappel WH, Groen JN, Wolfhagen FHJ, Geesing JMJ, Ter Borg F, van Bergeijk J, Spanier BWM, Mundt MW, Pullens HJM, Boonstra JJ, Opsteeg B, van Lent AUG, Schrauwen RWM, Laclé MM, Moons LMG, Terhaar Sive Droste JS, Dutch T1 CRC Working group.

Gastrointest Endosc. 2020 Jan;91(1):142-152.e3. doi: 10.1016/j.gie.2019.08.046. Epub 2019 Sep 13.

PMID: 31525362

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31525362/


Effect of Early Surgery vs Endoscopy-First Approach on Pain in Patients With Chronic Pancreatitis: The ESCAPE Randomized Clinical Trial.

Issa Y, Kempeneers MA, Bruno MJ, Fockens P, Poley JW, Ali UA, Bollen TL, Busch OR, Dejong CH, van Duijvendijk P, van Dullemen HM, van Eijk CH, van Goor H, Hadithi M, Haveman JW, Keulemans Y, Nieuwenhuijs VB, Poen AC, Rauws EA, Tan AC, Thijs W, Timmer R, Witteman BJ, Besselink MG, van Hooft JE, van Santvoort HC, Dijkgraaf MG, Boermeester MA, Dutch Pancreatitis Study group.

JAMA. 2020 Jan 21;323(3):237-247. doi: 10.1001/jama.2019.20967.

PMID: 31961419

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31961419/


The diagnostic work-up and outcomes of 'presumed' idiopathic acute pancreatitis: A post-hoc analysis of a multicentre observational cohort.

Hallensleben ND, Umans DS, Bouwense SA, Verdonk RC, Romkens TE, Witteman BJ, Schwartz MP, Spanier MB, Laheij R, van Santvoort HC, Besselink MG,  van Hooft JE, Bruno MJ, Dutch Pancreatitis Study Group.

United European Gastroenterol J. 2020 Apr;8(3):340-350. doi: 10.1177/2050640619890462. Epub 2019 Nov 14.

PMID: 32213015

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32213015/


Impact of multidisciplinary tumor board discussion on palliation of patients with esophageal or gastro-esophageal junction cancer: a population-based study.

Vermeulen BD, Bruggeman L, Bac DJ, Schrauwen RWM, Epping LSM, Scheffer RCH, Tan ACITL, Groenen MJM, Verhoeven RHA, Siersema PD.

Acta Oncol. 2020 Apr;59(4):410-416. doi: 10.1080/0284186X.2020.1725240. Epub 2020 Feb 18.

PMID: 32067535

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32067535/


High-Dose Vitamin D Does Not Prevent Postoperative Recurrence of Crohn's Disease in a Randomized Placebo-Controlled Trial.

de Bruyn JR, Bossuyt P, Ferrante M, West RL, Dijkstra G, Witteman BJ, Wildenberg M, Hoentjen F, Franchimont D, Clasquin E, van der Bilt JD, Tollens T, Bemelman WA, D’Hoore A, Duijvestein M, D’Haens GR.

Clin Gastroenterol Hepatol. 2020 May 24;S1542-3565(20)30698-4. doi: 10.1016/j.cgh.2020.05.037.

PMID: 32461138

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32461138/


Low value of second-look endoscopy for detecting residual colorectal cancer after endoscopic removal.

Gijsbers KM, Post Z, Schrauwen RWM, Tang TJ, Bisseling TM, Bac DJ, Veenstra RP,Schreuder RM, Epping Stippel LSM, de Vos tot Nederveen Cappel WH, Slangen RME, van Lelyveld N, Witteman EM, van Milligen de Wit MAWM, Honkoop P, Alderlieste Y, ter Borg PJC, van Roermund R, Schmittgens S, Dekker E, Leeuwenburgh I, de Ridder RJJ, Zonneveld AM, Hadithi M, van Leerdam ME, Bruno MJ, Vleggaar FP, Moons LMG, Koch AD, ter Borg F.

Gastrointest Endosc. 2020 Jul;92(1):166-172. doi: 10.1016/j.gie.2020.01.056. Epub 2020 Feb 25.

PMID: 32105713

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32105713/


Urgent endoscopic retrograde cholangiopancreatography with sphincterotomy versus conservative treatment in predicted severe acute gallstone pancreatitis (APEC): a multicentre randomised controlled trial.

Schepers NJ, Hallensleben NDL, Besselink MG, Anten MPGF, Bollen TL, da Costa DW, van Delft F,  van Dijk SM, van Dullemen HM, Dijkgraaf MGW, van Eijck CHJ, Willemien Erkelens G, Erler NS, Fockens P, van Geenen EJM, van Grinsven J, Hollemans RA, van Hooft JE, van der Hulst RWM, Jansen JM, Kubben FJGM, Kuiken SD, Laheij RJF,  Quispel R,  de Ridder RJJ, Rijk MCM, Römkens TEH, Ruigrok CHM, Schoon EJ, Schwartz MP, Smeets XJNM, Spanier BWM, Tan ACITL, Thijs WJ, Timmer R, Venneman NG, RC Verdonk,, Vleggaar FP, van de Vrie W, Witteman BJ, van Santvoort HC, Bakker OJ, Bruno MJ, Dutch Pancreatitis Study Group.

Lancet. 2020 Jul 18;396(10245):167-176. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30539-0.

PMID: 32682482

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32682482/


Management of delayed bleeding after endoscopic mucosal resection of large colorectal polyps: a retrospective multi-center cohort study.

van der Star S, Moons LMG, Ter Borg F, van Bergeijk JD, Geesing JMJ, Groen JN, Ouwehand RJ, Vleggaar FP, de Vos tot Nederveen Cappel WH, Wolfhagen FHJ, Schwartz MP, Didden P.

Endosc Int Open. 2020 Aug;8(8):E1052-E1060. doi: 10.1055/a-1192-3816. Epub 2020 Jul 21.

PMID: 32743059

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32743059/


Role of endoscopic ultrasonography in the diagnostic work-up of idiopathic acute pancreatitis (PICUS): study protocol for a nationwide prospective cohort study.

Umans DS, Timmerhuis HC, Hallensleben ND, Bouwense SA, Anten MPG, Bhalla A, Bijlsma RA, Boermeester MA, Brink MA, Hol L, Bruno MJ, Curvers WL, van Dullemen HM, van Eijck BC, Erkelens G, Fockens P, van Geenen EJM, Hazen WL, Hoge CV, Inderson A, Kager LM, Kuiken SD, Perk LE, Poley JW, Quispel R, Römkens TE, van Santvoort HC, Tan AC, AY, Venneman NG, Vleggaar FP, Voorburg AM, van Wanrooij RL, Witteman BJ, Verdonk RC, Besselink MG, van Hooft JE,, Dutch Pancreatitis Study Group.

BMJ Open. 2020 Aug 20;10(8):e035504. doi: 10.1136/bmjopen-2019-035504.

PMID: 32819938

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32819938/


Are omega-3 fatty acids safe and effective in acute pancreatitis or sepsis? A systematic review and meta-analysis.

Wolbrink DRJ, Grundsell JR, Witteman B, van de Poll, M, van Santvoort HC, Issa E, Dennison A, van Goor H, Besselink MG, Bouwense SAW, Dutch Pancreatitis Study Group.

Clin Nutr. 2020 Sep;39(9):2686-2694. doi: 10.1016/j.clnu.2019.12.006. Epub 2019 Dec 16.

PMID: 31959476

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31959476/


Increasing dietary fibre intake in healthy adults using personalised dietary advice compared with general advice: a single-blind randomised controlled trial.

Rijnaarts I, de Roos NM, Wang T, Zoetendal EG, Top J, Timmer M, Bouwman EP, Hogenelst K, Witteman B, de Wit N.

Public Health Nutr. 2020 Sep 18;1-12. doi: 10.1017/S1368980020002980.

PMID: 32943128

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32943128/


The association between inflammatory potential of diet and disease activity: results from a cross-sectional study in patients with inflammatory bowel disease.

Lamers CR, de Roos NM, Witteman BJM.

BMC Gastroenterol. 2020 Sep 29;20(1):316. doi: 10.1186/s12876-020-01435-4.

PMID: 32993520

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32993520/


A 4-week exercise and protein program improves muscle mass and physical functioning in older adults - A pilot study.

Grootswagers P, de Regt M, Domić J, Dronkers J, Visser M, Witteman B, Hopman M, Mensink M.

Exp Gerontol. 2020 Nov;141:111094. doi: 10.1016/j.exger.2020.111094. Epub 2020 Sep 17.

PMID: 32950613

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32950613/


Pain patterns in chronic pancreatitis: a nationwide longitudinal cohort study.

Kempeneers MA, Issa Y, Verdonk RC, Bruno M, Fockens P, van Goor H, Alofs E, Bollen TL, Bouwense S, van Dalen ASHM, van Dieren S, van Dullemen HM, van Geenen EJ, Hoge C,van Hooft JE, Kager LM, Keulemans Y, Nooijen LE, Poley JW, Seerden TCJ, Tan A, Thijs W, Timmer R, Vleggaar F, Witteman B, Ali UA,  Besselink MG, Boermeester MA, van Santvoort HC, Dutch Pancreatitis Study Group.

Gut. 2020 Nov 6;gutjnl-2020-322117. doi: 10.1136/gutjnl-2020-322117.

PMID: 33158979

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33158979/


Repeated prolonged moderate-intensity walking exercise does not appear to have harmful effects on inflammatory markers in patients with inflammatory bowel disease.

Lamers CR, de Roos NM, Bongers CCWG, ten Haaf DSM, Hartman YAW, Witeman BJM, Hopman MTE.

Scand J Gastroenterol. 2020 Nov 19;1-8. doi: 10.1080/00365521.2020.1845791.

PMID: 33211989

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33211989/


Tumour-stroma ratio has poor prognostic value in non-pedunculated T1 colorectal cancer: A multi-centre case-cohort study.

Dang H, van Pelt GW, Haasnoot KJ, Backes Y, Elias SG, Seerden TC, Schwartz MP, Spanier BW, de Vos Tot Nederveen Cappel WH, van Bergeijk JD, Kessels K, Geesing JM, Groen JN, Ter Borg F, Wolfhagen FH, Seldenrijk CA, Raicu MG, Milne AN, van Lent AU, Brosens LA, Offerhaus GJA, Siersema PD, Tollenaar RA, Hardwick JC, Hawinkels LJ, Moons LM, Lacle MM, Mesker WE, Boonstra JJ, Dutch T1 CRC Working Group.

United European Gastroenterol J. 2020 Nov 19;2050640620975324. doi: 10.1177/2050640620975324.

PMID: 33210982

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33210982/


Associations of non-pedunculated T1 colorectal adenocarcinoma outcome with consensus molecular subtypes, immunoscore, and microsatellite status: a multicenter case-cohort study.

Haasnoot KJC, Backes Y, Moons LMG, Kranenburg O, Trinh A, Vermeulen L, Noë M, Tuynman JB, van Lent AUG, van Ginneken R, Seldenrijk CA, Raicu MG, Trumpi K, Ubink I, Milne AN, Boonstra JJ, Groen JN, Schwartz MP, Wolfhagen FHJ, Geesing JMJ, Ter Borg F, Brosens LAA, van Bergeijk J, Spanier BWM, de Vos Tot Nederveen Cappel WH, Kessels K, Seerden TCJ, Vleggaar FP, Offerhaus GJA, Siersema PD, Elias SG, Laclé MM, Dutch T1 CRC Working Group.

Mod Pathol. 2020 Dec;33(12):2626-2636. doi: 10.1038/s41379-020-0598-9. Epub 2020 Jun 24.

PMID: 32581367

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32581367/

Analysis of Intestinal T-Cell Subsets in Inflammatory Bowel Disease.

Roosenboom B, van Lochem EG, Smids C, Groenen MJM, Wahab PJ, Horjus Talabur Horje CS.

Inflamm Bowel Dis. 2020 Jan 6;26(2):e13. doi: 10.1093/ibd/izz310.

PMID: 31904085

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31904085/


Testing for IgA anti-tissue transglutaminase in routine clinical practice: Requesting behaviour in relation to prevalence of positive results.

Damoiseaux M, van Doorn W, van Lochem E, Damoiseaux J.

J Transl Autoimmun. 2020 Mar 18;3:100045. doi: 10.1016/j.jtauto.2020.100045.

PMID: 32743526

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32743526/


Daily life participation in childhood chronic disease: a qualitative study.

Nap-van der Vlist MM, Kars MC, Berkelbach van der Sprenkel EE, Nijhof LN, Grootenhuis MA, van Geelen SM, van der Ent CK, Swart JF, van Royen-Kerkhof A, van Grotel M, van de Putte EM, Nijhof SL. Arch Dis Child. 2020 May;105(5):463-469. doi: 10.1136/archdischild-2019-318062. Epub 2019 Nov 20.

PMID: 31748222

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31748222/


Raising the Cut-Off Level of Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies to Detect Celiac Disease Reduces the Number of Small Bowel Biopsies in Children with Type 1 Diabetes: A Retrospective Study.

Wessels M, Velthuis A, van Lochem E, Duijndam E, Hoorweg-Nijman G, de Kruijff I, Wolters V, Berghout E, Meijer J, Bokma JA, Mul D, van der Velden J, Roovers L, Mearin ML, van Setten P.

J Pediatr. 2020 Aug;223:87-92.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.02.086.

PMID: 32381465

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32381465/

Susac's syndrome as an immune-related adverse event after pembrolizumab: a case report.

De Groot M, Compter A, De Langen AJ, Brandsma D.

J Neurol. 2020 Jan;267(1):282-284. doi: 10.1007/s00415-019-09587-4. Epub 2019 Nov 7.

PMID: 31701330

No abstract available


Chrono-Nutrition and Diet Quality in Adolescents with Delayed Sleep-Wake Phase Disorder.

Berendsen M, Boss M, Smits M, Pot GK.

Nutrients. 2020 Feb 19;12(2):539. doi: 10.3390/nu12020539.

PMID: 32093078

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32093078/


Efficacy and safety of melatonin for sleep onset insomnia in children and adolescents: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Wei S, Smits MG, Tang X, Kuang L, Meng H, Ni S, Xiao M, Zhou X.

Sleep Med. 2020 Apr;68:1-8. doi: 10.1016/j.sleep.2019.02.017. Epub 2019 Mar 9.

PMID: 31982807

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31982807/


Which approach to measure cognitive functioning should be preferred when exploring the association between cognitive functioning and participation after stroke?

de Graaf JA, Nijsse B, Schepers VPM, van Heugten CM, Post MWM, Visser-Meily JMA.

Neuropsychol Rehabil. 2020 Jun 4;1-17. doi: 10.1080/09602011.2020.1769687. Online ahead of print.

PMID: 32496877

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32496877/


The influence of psychological factors and mood on the course of participation up to four years after stroke.

de Graaf JA, Schepers VPM, Nijsse B, van Heugten CM, Post MWM, Visser-Meily JMA.

Disabil Rehabil. 2020 Aug 31;1-8. doi: 10.1080/09638288.2020.1808089. Online ahead of print.

PMID: 3286607

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32866072/


Efficacy and safety of supplemental melatonin for delayed sleep–wake phase disorder in children: an overview.

Mantle D, Smits M, Boss M, Miedema I, van Geijlswijk I.

Sleep Medicine: X Volume 2, December 2020, 100022.

https://doi.org/10.1016/j.sleepx.2020.100022


Cognition after stroke; various perspectives.

Nijsse B.

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/site-promotie-mw-britta-nijsse


Posterolateral corner reconstruction in combined injuries of the knee: Improved

stability with Larson's fibular sling reconstruction and comparison with LaPrade

anatomical reconstruction.

van Gennip S, van der Wal WA, Heesterbeek PJC, Wymenga AB, Busch VJJF.

Knee. 2020 Jan;27(1):124-131. doi:10.1016/j.knee.2019.09.008. Epub 2019 Dec 26.

PMID: 31883859

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31883859/


Anatomical superficial medial collateral ligament reconstruction with posteromedial capsule reefing successfully restores valgus knee laxity.

van der Wal WA, Van Gennip S, Heesterbeek PJ, Busch VJ, Wymenga AB.

Acta Orthop Belg. 2020 Mar;86(1):69-76.

PMID: 32490776

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32490776/

Magnetic resonance imaging at ultra-high magnetic field strength: An in vivo assessment of number, size and distribution of pelvic lymph nodes.

Fortuin AS, Philips BWJ, van der Leest MMG, Ladd ME, Orzada S, Maas MC,  Scheenen TWJ.

PLoS One. 2020 Jul 31;15(7):e0236884. doi: 10.1371/journal.pone.0236884. eCollection 2020.

PMID: 32735614

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32735614/

Running a Marathon-Its Influence on Achilles Tendon Structure.

Rabello LM, Albers IS, van Ark M, Diercks RL, van den Akker-Scheek I, Zwerver J.

J Athl Train. 2020 Feb;55(2):176-180. doi: 10.4085/1062-6050-49-19. Epub 2020 Jan 14.

PMID: 31935137

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31935137/

 

ICON 2019: International Scientific Tendinopathy Symposium Consensus: Clinical Terminology.

Scott A, Squier K, Alfredson H, Bahr R, Cook JL, Coombes B, de Vos RJ, Fu SN, Grimaldi A, Lewis JS, Maffulli N, Magnusson SP, Malliaras P, Mc Auliffe S, Oei EHG, Purdam CR, Rees JD, Rio EK, Gravare Silbernagel K, Speed C, Weir A, Wolf JM, van den Akker-Scheek I, Vicenzino BT, Zwerver J.

Br J Sports Med. 2020 Mar;54(5):260-262. doi: 10.1136/bjsports-2019-100885. Epub 2019 Aug 9.

PMID: 31399426

No abstract available


Preventing injuries among recreational adult volleyball players: Results of a prospective randomised controlled trial.

Gouttebarge V, Barboza SD, Zwerver J, Verhagen E.

J Sports Sci. 2020 Mar;38(6):612-618. doi: 10.1080/02640414.2020.1721255. Epub 2020 Jan 29.

PMID: 31992133

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31992133/


ICON 2019-international scientific tendinopathy symposium: building an ICONic tendon tower-launching a new era in clinical tendinopathy research.

Zwerver J, Mc Auliffe S, Rio EK, Scott A, Vicenzino BT, Weir A.

Br J Sports Med. 2020 Apr;54(8):442-443. doi: 10.1136/bjsports-2019-101214. Epub 2019 Oct 30.

PMID: 31666219

No abstract available

 

ICON 2019-International Scientific Tendinopathy Symposium Consensus: There are nine core health-related domains for tendinopathy (CORE DOMAINS): Delphi study of healthcare professionals and patients.

Vicenzino B, de Vos RJ, Alfredson H, Bahr R, Cook JL, Coombes BK, Ngor Fu S, Silbernagel KG, Grimaldi A, Lewis JS, Maffulli N, Magnusson SP, Malliaras P, Mc Auliffe S, Oei EHG, Purdam C, Rees JD,Kendra Rio E, Scott A, Speed C, van den Akker-Scheek I, Weir A, Wolf JM, Zwerver J.

Br J Sports Med. 2020 Apr;54(8):444-451. doi: 10.1136/bjsports-2019-100894. Epub 2019 Nov 4.

PMID: 31685525

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31685525/


Bilateral changes in tendon structure of patients diagnosed with unilateral insertional or midportion achilles tendinopathy or patellar tendinopathy.

Rabello LM, Akker-Scheek I, Kuipers IF, Diercks RL, Brink MS, Zwerver J.

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020 May;28(5):1631-1638. doi: 10.1007/s00167-019-05495-2. Epub 2019 Apr 1.

PMID: 30937472

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30937472/


Validity and reliability of a smartphone motion analysis app for lower limb kinematics during treadmill running.

SH Mousavi, JM Hijmans JM, Moeini F, Rajabi R, Ferber R, van der Worp H, Zwerver J.

Phys Ther Sport. 2020 May;43:27-35. doi: 10.1016/j.ptsp.2020.02.003. Epub 2020 Feb 8.

PMID: 32062587

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32062587/

 

ICON PART-T 2019-International Scientific Tendinopathy Symposium Consensus: recommended standards for reporting participant characteristics in tendinopathy research (PART-T).

Kendra Rio E, Mc Auliffe S,Kuipers I, Girdwood M, Alfredson H, Bahr R, Cook JL, Coombes B, Ngor Fu S, Grimaldi A, de Vos RJ, Lewis JS, Maffulli N, Malliaras P, Magnusson SP, Oei EHG, Purdam CR, Rees JD, Scott A, Gravare Silbernagel K, Speed C, van den Akker-Scheek I, Vicenzino BT, Weir A, Moriatis Wolf J, Zwerver J.

Br J Sports Med. 2020 Jun;54(11):627-630. doi: 10.1136/bjsports-2019-100957. Epub 2019 Sep 13.

PMID: 31519545

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31519545/


Preventing anterior cruciate ligament injury in children is effective.

van Meer BL, Zwerver J, Meuffels DE.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2020 Jun 4;164:D4978.

PMID: 32749809

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32749809/


Association Between Clinical and Imaging Outcomes After Therapeutic Loading Exercise in Patients Diagnosed With Achilles or Patellar Tendinopathy at Short- and Long-Term Follow-up: A Systematic Review.

Rabello LM, van den Akker-Scheek I, Brink MS, Maas M, L Diercks RL, Zwerver J.

Clin J Sport Med. 2020 Jul;30(4):390-403. doi: 10.1097/JSM.000000000000062

PMID: 29952842

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29952842/


A physically active lifestyle is related to a lower level of skin autofluorescence in a large population with chronic-disease (LifeLines cohort).

van de Zande SC, de Vries JK, van den Akker-Scheek I, Zwerver J, Smit AJ.

J Sport Health Sci. 2020 Sep 26;S2095-2546(20)30123-X. doi: 10.1016/j.jshs.2020.09.007.

PMID: 32987221

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32987221/


The Achilles tendon Total Rupture Score is a responsive primary outcome measure: an evaluation of the Dutch version including minimally important change.

Dams OC, Reininga IHF, Zwerver J, Diercks RL, van den Akker-Scheek I.

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020 Oct;28(10):3330-3338. doi: 10.1007/s00167-020-05924-7. Epub 2020 Mar 7.

PMID: 32146524

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32146524/


Implementing Individually Tailored Prescription of Physical Activity in Routine Clinical Care: Protocol of the Physicians Implement Exercise = Medicine (PIE=M) Development and Implementation Project.

Krops LA, Bouma AJ, van Nassau F, Nauta J, van den Akker-Scheek I, Jr Bossers W, Brügemann J, Buffart LM, Diercks RL, de Groot V, de Jong J, Kampshoff CS, van der Leeden M, Leutscher H, Navis GJ, Scholtens S, Stevens M, Swertz MA, van Twillert S, van der Velde J, Zwerver J, van der Woude LHv, van Mechelen W, Alm Verhagen EA, van Keeken HG, van der Ploeg HP, Dekker R.

JMIR Res Protoc. 2020 Nov 2;9(11):e19397. doi: 10.2196/19397.

PMID: 33136060

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33136060/


Effectiveness of progressive tendon-loading exercise therapy in patients with patellar tendinopathy: a randomised clinical trial.

Breda SJ, Oei EHG, Zwerver J, Visser E, Waarsing E, Krestin GP, de Vos RJ.

Br J Sports Med. 2020 Nov 20;bjsports-2020-103403. doi: 10.1136/bjsports-2020-103403.

PMID: 33219115

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33219115/


Effect of exercise on micronutrient status and stress and immune response.

Terink R.

Nutritional Biology and Health, 2020, VLAG, https://doi.org/10.18174/521561

Using intervention mapping to develop an outpatient nursing nutritional intervention to improve nutritional status in undernourished patients planned for surgery.

van Noort HHJ, Heinen M, van Asseldonk M, Ettema RGA, Vermeulen H, Huisman-de Waal G.

BMC Health Serv Res. 2020 Feb 27;20(1):152. doi: 10.1186/s12913-020-4964-6.

PMID: 32106862

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32106862/


A context analysis on how oral care is delivered in hospitalised patients: A mixed-methods study.

van Noort HHJ, Witteman BJM, den Hertog-Voortman R, Everaars B, Vermeulen H, Huisman-de Waal G.

J Clin Nurs. 2020 Jun;29(11-12):1991-2003. doi: 10.1111/jocn.15130. Epub 2019 Dec 23.

PMID: 31793109

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31793109/


An outpatient nursing nutritional intervention to prehabilitate undernourished patients planned for surgery: A multicentre, cluster-randomised pilot study.

van Noort HHJ, Witterman BJM, Vermeulen H, Huisman-de Waal G, Basic Care Revisited research group.

Clin Nutr. 2020 Aug;39(8):2420-2427. doi: 10.1016/j.clnu.2019.11.038. Epub 2019 Dec 2.

PMID: 31879076

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31879076/