Onderzoeken en publicaties

Doordat we wetenschappelijk onderzoek doen, kunnen we onze zorg verder verbeteren. Bij de meeste onderzoeken hebben we als ziekenhuis een deelnemende rol. In dat geval doen wij mee aan studies die door anderen zijn opgezet, bijvoorbeeld door de farmaceutische industrie of onderzoekers van andere ziekenhuizen. Voor een deel worden de onderzoeken door onderzoeker zelf geïnitieerd.

Promotieonderzoeken

In ons ziekenhuis zijn ook onderzoekers werkzaam die aan het promoveren zijn. Deze onderzoekers zijn verbonden aan een universiteit, maar voeren hun onderzoek (gedeeltelijk) uit in ons ziekenhuis.

Promovendi leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei. We hebben 20 promovendi die verspreid over het ziekenhuis werken en onderzoek uitvoeren op verschillende onderwerpen, het merendeel gericht op voeding, bewegen of slaap. Dit gebeurt in samenwerking met een universiteit (voornamelijk WUR), universitaire medische centra en/of andere ziekenhuizen. 

Het overzicht van promovendi in Ziekenhuis Gelderse Vallei (pdf, 191 kB)

Onderzoeken

Een overzicht per afdeling van de wetenschappelijke onderzoeken die nu lopen:

Therapeutic drug monitoring for oral anti-cancer drugs

Lokale hoofonderzoeker: Floor Lubberman

De DPOG-studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Erasmus MC. Het doel van dit onderzoek is om te zorgen dat meer kankerpatiënten een goede hoeveelheid orale doelgerichte medicijnen in het bloed hebben. Op dit moment krijgen alle patiënten namelijk dezelfde dosis, maar het is bekend dat de hoeveelheid van het geneesmiddel dat in het bloed terecht komt per patiënt kan verschillen.

AEGIS II

A Phase 3, Multicenter, Double-blind, Randomized,Placebo-controlled, Parallel-group Study to lnvestigate the Efficacyand Safety of CSL'1 12 in Subjects with Acute Coronary Syndrome

Lokale hoofonderzoeker: Frank den Hartog

De ‘AEGIS II’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door CSL Behring GmbH. Het doel van dit onderzoek is om te weten te komen hoe effectief en veilig het onderzoeksgeneesmiddel CSL112 is in het verkleinen van het risico van overlijden door hartgerelateerde voorvallen, het krijgen van nog een hartaanval of het krijgen van een beroerte.

BROCA prediction

Brain Outcome after Cardiac Arrest - prediction

Lokale hoofonderzoeker: Maurits van der Veen

De ‘BROCA prediction’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Rijnstate. Het doel van dit onderzoek is kijken of door hartstilstand hersenschade is ontstaan, en hoe die eventuele schade effect heeft op het herstel.

CLEAR outcomes

A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study to Assess the Effects of Bempedoic Acid (ETC-1002) on the Occurrence of Major Cardiovascular Events in Patients with, or at high risk for, Cardiovascular Disease who are Statin Intolerant

Lokale hoofonderzoeker: Frank den Hartog

De ‘CLEAR outcomes’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Esperion Therapeutics. In de studie wordt onderzocht of langdurige behandeling met bempedoïnezuur versus placebo het risico op ernstige nadelige cardiovasculaire voorvallen vermindert bij patiënten met of een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen die statine-intolerantie hebben.

Clear Synergy

Een 2x2 factot:ieel gerandomiseerde studie van colchicine en spironolacton in patiënten met ST-elevatie myocardinfarct/SYNERGY stent registratie studie - Bepalen van strategieën om ischemische syndromen te behandelen

Lokale hoofonderzoeker: Thomas Oosterhof

De ‘Clear Synergy’ studie is een multicenteronderzoek, geïnitieerd door het Population Health Research Institute (PHRI). Doel van het onderzoek is uitzoeken of colchicine en/of spironolacton schade aan het hart na een hartinfarct kan verminderen en of de middelen kunnen helpen om in de toekomst nieuwe hartklachten of een nieuw hartinfarct of een beroerte kunnen voorkomen.

Diamond

A Multicenter, Double-blind, Placebo-controlled, Randomized Withdrawal, Parallel Group Study of Paritomer for the Managent of Hyperkalemia in Subjects Receiving SystemInhibitor (RAAS) Medications for the Treatment of Heart Failure

Lokale hoofonderzoeker: Frank den Hartog

De ‘Diamond’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Vifor Company. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel patiromeer (ook bekend als Veltassa® [patiromeer]) is voor de behandeling van een hoog kaliumgehalte in het bloed bij patiënten met hartfalen.

DUTCH-AF

Prospective evaluation of dosing and adherence to anticoagulant treatment and the risk for cardiovascular complications and bleeding in atrial fibrillation

Lokale hoofonderzoeker: Frank den Hartog

De DUTCH-AF studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het LUMC. In de studie wordt onderzocht welke dosering van de niet-vitamine K-afhankelijke orale anticoagulantia (NOACs) worden voorgeschreven voor boezemfibrilleren en of dit de juiste dosering is. Daarnaast wordt de therapietrouw en therapieontrouw van NOAC gebruikers onderzocht.

ETNA-AF-Europa

Niet-interventieonderzoek naar edoxaban-behandeling in gewone klinische praktijk voor patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren

Lokale hoofonderzoeker: Frank den Hartog

De ‘ETNA-AF-Europa’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Quintiles. Doel is het verkrijgen van inzicht in de veiligheid van het gebruik van edoxaban bij niet voorgeselecteerde patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren (NVAF) in een echte klinische setting.

Hart Beter / FORCE-ACS

Future Optimal Research and Care Evaluation: On the Way to "Personalized Medicine" with an Ongoing Registry of Patients in Daily Clinical Practice

Lokale hoofonderzoeker: Ronald Walhout

De ‘Hart Beter / FORCE-ACS’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het St. Antonius Ziekenhuis. Het betreft een onderzoek naar het optimaliseren van de behandelíng van patiënten met een (dreigend) hartinfarct.

INSTANT study

A prospective, randomized, multicenter study of flecainide acetate oral inhalation solution in single and repeat dose regimens for acute conversion to sinus rhythm (SR) in subjects with recent onset of symptomatic paroxysmal atrial fibrillation (AF)

Lokale hoofonderzoeker: Thomas Oosterhof

De INSTANT study is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door InCarda Therapeutics. Het belangrijkste doel van het onderzoek is om te onderzoeken of patiënten met atriumfibrilleren met succes zelf flecaïnideacetaat kunnen toedienen (aan zichzelf kunnen geven) terwijl ze in het ziekenhuis worden geobserveerd.

Santorini

Behandeling van patiënten met dyslipidemie met een hoog en zeer hoog risico voor de preventie van cardiovasculaire voorvallen in Europa - een multinationale observationele studie

Lokale hoofonderzoeker: Thomas Oosterhof

De ‘Santorini’ studie een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Daiichi Sankyo Europe GmbH. Doel van het onderzoek is het beter begrijpen van de gezondheid van patiënten met dyslipidemie, met een verhoogd risico op een cardiovasculaire voorval.

SMART

Selective Medical Advanced CaRdiovascular Top-level sports – screening

Lokale hoofonderzoeker: Maurits van der Veen

De SMART studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het AMC. Het doel van deze studie is uit te zoeken wat de mogelijke effecten zijn van het langdurig beoefenen van topsport op de gezondheid van het hart.

Paramedische herstelzorg COVID-19 patiënten

Lokale hoofdonderzoeker: Emmelyne Vasse

De ‘Paramedische herstelzorg COVID-19 patiënten’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de Stuurgroep Ondervoeding. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe de zorg is verlopen bij COVID-19 patiënten. Deze patiënten zijn behandeld door één of meer paramedische zorgverleners: een diëtist, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, of oefentherapeut.

TrEat

Supporting community-dwelling persons with dementia and their carers to maintain a healthy diet: development and evaluation of a multidisciplinary intervention to prevent and treat undernutrition

Lokale hoofdonderzoeker: Emmelyne Vasse

De ‘TrEat’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de Paramedische beroepsverenigingen en hogescholen, waaronder Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het onderzoek brengt in kaart welke hulp en zorg er is voor thuiswonende mensen met dementie rondom eten en drinken. Daarnaast wordt er gekeken hoe deze zorg verbeterd kan worden.

IQ Joint studie

Improving Quality based on the Joint registry studie

Lokale hoofdonderzoeker: Ellen Oosting

De IQ Joint studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het LUMC. Doel van de studie is om meer inzicht te krijgen in de variatie in verschillende uitkomsten na totale heup- en knieprothese-operaties tussen ziekenhuizen.

Integrated care Program for TKA patients

(Cost-)effectiveness of a transmural integrated care program for knee arthroplasty patients in the working population

Lokale hoofdonderzoeker: Ellen Oosting

De ‘Integrated care Program for TKA patients’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc. Voor dit onderzoek zijn twee verschillende eHealth zorgprogramma’s ontwikkeld. Het doel van dit onderzoek is om deze twee ontwikkelde vormen van begeleiding rondom het herstel van een knieprotheseoperatie met elkaar te vergelijken.

VKB graft type

Graft selection in anatomic anterior cruciate ligament reconstruction: Patella, hamstrings or quadriceps tendon autograft

Lokale hoofdonderzoeker: Ellen Oosting

De ‘VKB graft type’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Orthopedisch Centrum Oost Nederland. In dit onderzoek worden drie veelgebruikte behandeltechnieken voor letsels van de voorste kruisband met elkaar vergelijken, in termen van falen van de gereconstrueerde voorste kruisband twee jaar na de operatie.

H2Olie-timing

Tubal flushing with oil-based contrast during HSG in subfertile women: Is early flushing cost-effective as compared to delayed flushing?

Lokale hoofdonderzoeker: Angelique van Dongen

De ‘H2Olie-timing’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken wat het beste moment is voor het verrichten van een HSG bij vrouwen met een onvervulde kinderwens. Een HSG (hysterosalpingogram), of baarmoedercontrastfoto, is een foto van de baarmoederholte en eileiders waarmee de doorgankelijkheid van de eileiders wordt getest.

IMITAS-before study 

‘Implementation of fIrst Trimester Anomaly Scan’ (IMITAS) - BEFORE study

Lokale hoofdonderzoeker: Ineke Krabbendam

De ‘IMITAS-before’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het LUMC en het UMCU. Het doel van deze studie is uitzoeken wat de voordelen en nadelen zijn van een 13 weken echo bij zwangere vrouwen.

Juvenile LS

Long-term consequences of vulvar lichen sclerosis in adult women who were diagnosed in childhood or adolescence

Lokale hoofdonderzoeker: Maaike Gerritse

De ‘Juvenile LS’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Erasmus MC. Doel van deze studie is om de lange termijn gevolgen van vulvaire lichen sclerosus (VLS) bij meisjes in kaart te brengen om zodoende de kennis en inzicht hierover voor alle betrokkenen te verbeteren.

SOMA-trial

Surgery or Medication for women with endometrioma

Lokale hoofdonderzoeker: Angelique van Dongen

De SOMA-trial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Máxima Medisch Centrum. Met deze studie wordt onderzocht welke behandeling voor een endometrioom, die pijnklachten veroorzaakt, het meest effectief is. Behandelmogelijkheden die worden vergeleken zijn behandeling met medicijnen (pijnstillers en/of hormonen) of een operatie.

ToF studie

Onderzoek naar het cumulatieve percentage levend geboren kinderen, bij plaatsing van embryo's in het blastocyste stadium (dag 5 na bevruchting) of in het klievingsstadium (dag 3 na bevruchting) in een goede prognose IVF/ICSl cyclus

Lokale hoofdonderzoeker: Angelique van Dongen

De ToF studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Radboudumc. Het doel van dit onderzoek is uit te zoeken of bij een IVF of ICSI behandeling embryo´s het beste in de baarmoeder geplaatst kunnen worden op de derde of vijfde dag na de eicelpunctie.

CAMINO

Clinical added value of MRI over CT in patients scheduled for CRLM resection

Lokale hoofonderzoeker: Colin Sietses

De CAMINO studie een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het AMC. Het doel van het onderzoek is om te bepalen wat de toegevoegde waarde van lever MRI is op de bepaling van het chirurgische beleid bij patiënten die vanwege leveruitzaaiingen van dikke darmkanker gepland zijn voor leverchirurgie.

COLLISION-XL trial

Unresectable colorectal liver metastases: stereotactic body radiotherapy versus microwave ablation – a phase II prospective randomized controlled trial for CRLM 3-5 cm

Lokale hoofonderzoeker: Colin Sietses

De COLLISION-XL trial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc. Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke behandeling, met betrekking tot middelgrote (tussen de 3cm en de 5cm) uitzaaiingen in de lever vastgesteld van dikke darm- of endeldarmkanker, het beste is. Behandelingen die worden vergeleken zijn thermische ablatie en uitwendig bestralen van de uitzaaiing.

COLOR lll trial

A multicentre randomised clinical trial comparing transanal versus traditional laparoscopic total mesorectal excision for rectal cancer

Lokale hoofonderzoeker: Colin Sietses

De COLOR lll trial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc. In dit onderzoek worden bij patiënten met endeldarmkanker de kijkoperatie via de buik vergeleken wordt met een nieuwe techniek waarbij de kijkoperatie ook voor een klein deel via anus wordt uitgevoerd.

GENPAD

Cost-effectiveness of a genotype-guided strategy for anthithrombotic therapy in peripheral arterial disease

Lokale hoofdonderzoeker: Hans Sybrandy

De GENPAD studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Radboudumc. Het doel van dit onderzoek is nagaan of kennis over DNA en de aanpassing van de dosering of het type medicatie op basis van het DNA, leidt tot minder stolling in de slagaders bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden.

HRB-studie

The preoperative multidisciplinary team approach for high-risk surgical patients

Lokale hoofdonderzoeker: Erik Ponfoort

De HRB-studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van het onderzoek is om de rol van het ‘Hoog Risico Multidisciplinair team’ bij preoperatief risicobeheer van hoog risico chirurgische patiënten te beschrijven.

LORD-studie

Management of low grade ductal carcinoma in situ (low-grade DSIC): a randomized, multicenter, non-inferiority trial; standard therapy versus active surveillance

Lokale hoofonderzoeker: Anne Marie Bosch

De LORD-studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de BOOG. Op dit moment bestaat de behandeling van laaggradig Ductaal Carcinoma In Situ uit een operatie, eventueel gevolgd door bestraling en/of hormoontherapie. In dit onderzoek willen de onderzoekers bekijken of deze behandeling veilig weggelaten kan worden.

MSGS speekselscore

Management of dry syndrome: prospective diagnostic procedures

Lokale hoofonderzoeker: Machiel de Lange

De ‘MSGS speekselscore’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de Universiteit van Genève. Door de MSGS en iSial, twee multidisciplinaire internationale groepen van artsen die zich bezig houden met onderzoek en behandeling van speekselklieren, is een nieuwe internationale vragenlijst samengesteld. Doel van het onderzoek is om de waarde van deze vragenlijst te beoordelen.

One-Two-Treat Trial

Tonometry(1) and duplex ultrasound(2) to predict cardiovascular events in to be treated patients with an abdominal aortic aneurysm

Lokale hoofdonderzoeker: Hans Sybrandy

De One-Two-Treat Trial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Rijnstate. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of eenvoudige testen van de functie van bloedvaten het ziektebeloop na een operatie bij patiënten met een verwijding van de buikslagader (oftewel een aneurysma) kunnen voorspellen.

POLYP studie

Improving outcomes and expediency of current surveillance and treatment strategies for gallbladder polyps

Lokale hoofonderzoeker: Flip Kruyt

De POLYP studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Radboudumc. Het doel van deze studie is de behandel- en surveillance uitkomsten van galblaaspoliepen te evalueren om te bepalen of een alternatief behandelschema mogelijk over- en onderbehandeling kan verminderen.

Snapshot rectumcarcinoom

Lokale hoofonderzoeker: Colin Sietses

De ‘Snapshot rectumcarcinoom’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc. Door middel van retrospectieve multicenter dataverzameling middels het 'snapshot' en 'resident led collaborative research' wordt ge-deïdentificeerde informatie verzameld van alle patiënten die in 2016 een resectie voor een rectumcarcinoom ondergingen.

BodyPro Study

The effect of high versus standard Enteral Protein provision on Body Composition in the critically ill: a substudy of the PRECISe trial

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De BodyPro Study is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Om het effect van eiwitrijke enterale voeding op het verloop van de lichaamssamenstelling van Intensive Care patiënten te bepalen is het doel van dit onderzoek om de lichaamssamenstelling gedurende de gehele ziekenhuis opname van de patiënt te vervolgen.

CAPA 2.0 registry

Invasive pulmonary aspergillosis complicating COVID-19 infection in critically ill patients: a retro- and prospective, multicentre study

Lokale hoofdonderzoeker: Sjoerd van Bree

De ‘CAPA 2.0 registry’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Radboudumc. Het doel van het onderzoek is om de de incidentie van COVID-19-geassocieerde pulmonale aspergillose (CAPA) bij patiënten die met COVID-19 op de IC zijn opgenomen te beoordelen.

EFFAMPART

Studie naar het effect van familieparticipatie in de essentiële zorg op de IC

Lokale hoofonderzoeker: Barbara Festen

De EFFAMPART studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de HAN University of Applied Sciences in Arnhem en Nijmegen. Doel van het onderzoek is het bepalen van het effect van het aanbieden van een gestructureerd programma voor familieparticipatie op de tevredenheid en psychische gevolgen onder naasten van Intensive Care patiënten.

ExThera

Safety and performance evaluation of seraph 100 microbind affinity blood filter (seraph 100) in the reduction of pathogen load form the blood in septic patients with suspected, life-threatening bloodstream infection

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De ‘ExThera’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Exthera Medical Corporation. Het doel van deze studie is de mogelijkheid verkennen dat patiënten met acute bacteriëmie baat zouden kunnen hebben bij betere klinische uitkomsten wanneer hun huidige behandeling met antibiotica wordt gecombineerd met een ExThera Seraph 100-product.

Hypophos

Hypophosphataemia and hypocalcaemia: course, supplementation and associations with outcome in the general intensive care population

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De ‘Hypophos’ studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van dit onderzoek is de prevalentie van hypofosfatemie en hypocalciëmie, klinische resultaten en wijze en effect van suppletie bij Intensive Care patiënten onderzoeken.

PCT

Lokale hoofdonderzoeker: Sjoerd van Bree

De ‘PCT’ studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Eind 2020 is ZGV overgeschakeld van het bepalen van procalcitonine (PCT) op een semi-kwantitatieve manier naar een volledig kwantitatieve manier. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om de resultaten van de oude semi-kwantitatieve PCT-test met de volledige kwantitatieve PCT-test te vergelijken.

PRECISE-trial

The impact of high versus standard enteral protein provision on functional recovery following intensive care admission: a randomized controlled, multicenter, parallel group trial in mechanically ventilated, critically ill patients

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De PRECISE-trial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het MUMC. In deze studie wordt onderzocht of het geven van sondevoeding met een hoger eiwitgehalte tijdens de Intensive Care opname het herstel kan verbeteren.

ProtEE

The course of energy expenditure measured by indirect calorimetry in intensive care patients fed with high versus standard enteral protein: a substudy of the PRECISe trial

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De ProtEE studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van dit onderzoek is om energiebehoefte gedurende de gehele Intensive Care opname te vervolgen. Daarbij zal worden gekeken naar de nauwkeurigheid in de energiebehoefte metingen in vergelijking met de schattingsformules.

PROVID

Protein pRovision in COVID-19 patients: comparing protein targets based on lean body mass estimated by bioelectric impedance analysis to that derived from predictive formulas

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De PROVID studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Doel van het onderzoek is om eiwitdoelen, op basis van vetvrije massa, afgeleid van bio-elektrische impedantieanalyse, te vergelijken met eiwitdoelen die berekend zijn via verschillende gevalideerde formules, bij COVID-19-patiënten.

RECOVID

Functional Recovery of COVID-19 intensive care unit survivors: a retrospective comparison of the physical functioning of COVID-19 ICU patients to that of non-COVID pneumosepsis ICU survivors

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De RECOVID studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Doel van het onderzoek is om het functionele herstel van COVID-19 Intensive Care (IC) overlevenden met niet COVID-19 pneumosepsis IC overlevenden te vergelijken.

REVIVAL

Recombinant human alkaline phosphatase SA-AKl survival trial

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De REVIVAL studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door AM-Parma. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel recombinant humaan alkalinefosfatase (recAP) is voor de behandeling van sepsis-geassocieerde acute nierschade.

VITaCCA

Early high-dose vitamin C in post-cardiac arrest syndrome

Lokale hoofonderzoeker: Arthur van Zanten

De ‘VITaCCA’ is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc. Het doel van de studie is om te onderzoeken of een vroeg toegediende hoge dosering vitamine C orgaanfunctie (voornamelijk neurologische uitkomst) kan verbeteren in postreanimatie patiënten.

AMUSE

Ambulant versus unattended & attended office versus self-home blood pressure measurement

Lokale hoofdonderzoeker: Remy Bemelmans

De AMUSE studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het UMCU. Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat het verschil in bloeddruk is tussen 5 manieren om de bloeddruk te meten bij een persoon.

DIALOGICA

DIALysis or not: Outcomes in older kidney patients with GeriatriC Assessment

Lokale hoofdonderzoeker: Machiel Siezenga

De ‘Dialogica’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het LUMC en UMCU. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken wat de invloed is van wel of niet dialyseren op de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid van ouderen met nierfalen.

Domestico

Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To lmprove Clinical Outcomes (DOMESTICO): the prospective study

Lokale hoofdonderzoeker: Julia Hofstra

De ‘Domestico’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het VUmc en het UMCU. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken wat de kwaliteit van leven en gezondheidsuitkomsten zijn van mensen die thuisdialyse toepassen in vergelijking met mensen die dialyseren in een dialysecentrum.

ELDAPT

Elderly with locally advanced Lung cancer: Deciding through geriatric Assessment on the oPtimal Treatment strategy

Lokale hoofdonderzoeker: Wouter de Jong

De ELDAPT studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Stichting NVALT studies. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een betrouwbare en praktische test om vast te stellen hoe fit een patiënt is en met behulp van de fitheid te bepalen welke behandeling het beste is, in oudere longkanker patiënten.

FREE 1

Fully closed loop glucose Regulation; Evidence and Experience in real life

Lokale hoofdonderzoeker: Remy Bemelmans

De FREE 1 studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Inreda Diabetic. In dit onderzoek wordt onderzocht wat de ervaringen zijn met een kunstmatige alvleesklier. Gekeken worden naar veranderingen in de bloedsuikers en hoe u de behandeling wordt ervaren.

HOVON 131 MM – Casslopela

Study of daratumumab in combination with bortezomlb, thalldomide and dexamethasone in the first line treatment of transplant eligible subJects with newly dlagnosed multiple myeloma

Lokale hoofdonderzoeker: Gerjo Velders

De studie ‘Hovon 131MM Casslopela’ is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door HOVON. Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe goed het geneesmiddel daratumumab werkt en wordt verdragen wanneer het samen wordt gegeven met drie andere geneesmiddelen, Velcade, Thalidomide en Dexamethason, in vergelijking met de toediening van alleen deze drie laatst genoemde geneesmiddelen, voor de behandeling van multipel myeloom.

HOVON151 DLBCL

A phase ll study evaluating the feasibility and clinical efficacy of atezolizumab consolidation treatment in high risk diffuse large B-cell lymphoma

Lokale hoofdonderzoeker: Gerjo Velders

De ‘HOVON 151 DLBCL’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door HOVON. Het is een fase 2 onderzoek naar de werkzaamheid van atezolizumab als aanvullende behandeling bij patiënten met een hoog risico diffuus grootcellig B-cel lymfoom.

HOVON 155 AML

A randomized phase ll multicenter study to assess the tolerability and efficacy of the addition of midostaurin to 10-day decitabine in unfit AML and high risk myelodysplasia (IPSS-R >4.5) patients

Lokale hoofdonderzoeker: Gerjo Velders

De ‘HOVON 155 AML’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door HOVON. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam toevoeging van het nieuwe middel midostaurine aan decitabine is voor de behandeling van niet fitte patiënten met acute myeloïde leukemie en hoog risico myelodysplasie patiënten.

NVALT30 - DEDICATION-1

Dose tapering and Early Discontinuation to lnCreAse cost-effectlveness of immunotherapy for Non-small cell lung carcinoma

Lokale hoofdonderzoeker: Wouter de Jong

De ‘NVALT30 - DEDICATION-1’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Radboudumc. In deze studie wordt onderzocht of immunotherapie bij longkanker in een lagere dosering en meer op maat per persoon kan worden gegeven.

MEDIAStrial

MEDlASTinal staging of non-small cell lung cancer by endobronchial and endoscopic ultrasonography with or without additional surgical mediastinoscopy

Lokale hoofdonderzoeker: Wouter de Jong

De MEDIAStrial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Máxima Medisch Centrum. In de studie wordt de mediastinale stadiering van het niet-kleincellig longcarcinoom door middel van endoscopie, met of zonder aanvullende chirurgische mediastinoscopie, onderzocht.

PACIFIC-Real World

De eerste gegevens uit de praktijk van niet-reseceerbare stadium lll NSCLC-patiënten behandeld met durvalumab na chemotherapie

Lokale hoofdonderzoeker: Wouter de Jong

De ‘PACIFIC-Real World’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door AstraZeneca. Het onderzoek is bedoeld om de eerste gegevens uit de praktijkover het gebruik van durvalumab bij een populatie van patiënten met niet-reseceerbare stadium III niet-kleincellige longkanker (NSCLC) te verzamelen.

PLCRC

Prospective data collection initiative on colorectal cancer – a prospective observational cohort study

Lokale hoofdonderzoeker: Annebeth Haringhuizen

De PLCRC studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de Dutch Colorectal Cancer Group. Het doel van dit onderzoek is om gegevens te verzamelen van zoveel mogelijk patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker, zodat er beter inzicht gekregen wordt in de factoren die zorgen voor succes van de behandeling.

PROMINENT

Pemafibrate to Reduce cardiovascular OutcoMes by reducing triglycerides IN patiENts with diabeTes

Lokale hoofdonderzoek: Remy Bemelmans

De PROMINENT studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Quintiles. In dit onderzoek wordt het vermogen van pemafibrate geëvalueerd bij het voorkomen van cardiovasculaire voorvallen onder volwassenen met diabetes type 2 en gemiddelde- hypertriglyceridemle met laag HDL-C met gemiddelde tot hoge-intensiteit statine-achtergrondtherapie.

SKYSCRAPER

Phase lll, Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Study of Tiragolumab, an Anti Tigit Antibody, in Combination with Atezolizumab Compared with Placebo in combination with Atezolizumab in Patients with Previously Untreated Advanced Unresectable or Metastatic PD-11 Selected Non-Small Cell Lung Cancer

Lokale hoofdonderzoeker: Wouter de Jong

De SKYSCRAPER studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Roche. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om bij mensen met niet-kleincellige longkanker de positieve en/of negatieve effecten van twee behandelingen met onderzoeksmiddelen met elkaar te vergelijken, namelijk: tiragolumab + atezolizumab of placebo + atezolizumab

SURPASS-CVOT

The Effect of Tirzepatide versus Dulaglutide on Major Adverse Cardiovascular Events in Patients with Type 2 Diabetes

Lokale hoofdonderzoek: Remy Bemelmans

De SURPASS-CVOT studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Eli Lilly and Company. Doel van de studie is het beoordelen van hoe goed tirzepatide werkt in vergelijking met dulaglutide voor het voorkomen van cardiovasculaire voorvallen bij patiënten met diabetes type 2 en een hoger risico op cardiovasculaire voorvallen.

Vesalius studie

A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled, Multicenter Study to Evaluate the Impact of Evolocumab on Major Cardiovascular Events in Patients at High Cardiovascular Risk Without Prior Myocardial Infarction or Stroke

Lokale hoofdonderzoek: Remy Bemelmans

De Vesalius studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Amgen. Het doel van de studie is het beoordelen van het effect van behandeling met evolocumab, in vergelijking met placebo, op het risico van aan coronaire hartziekte gerelateerd overlijden, myocardinfarct (MI) of ischemische beroerte, bij proefpersonen met een hoog cardiovasculair risico zonder eerder(e) MI of beroerte die geoptimaliseerde lipidenverlagende therapie krijgen.

VITKACE

The effect of administering VlTamin K preprocedural on the vitamin K dependent coagulation factors and the INR in patients anticoagulated with ACEnocoumarol

Lokale hoofdonderzoek: Remy Bemelmans

De VITKACE studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van dit onderzoek is het bestuderen van het effect van toediening van vitamine K op bloedstollingsfactoren bij patiënten die het antistollingsmiddel acenocoumarol gebruiken en een operatie moeten ondergaan.

Voed je beter

lnterventie studie naar het effect van het naleven van de Richtlijnen Goede Voeding voorpatiënten met cardiovasculaire aandoeningen op het 10-jaars cardiovasculaire risicoprofiel

Lokale hoofdonderzoek: Remy Bemelmans

De ‘Voed je beter’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de Alliantie Voeding in de Zorg en de afdeling Humane Voeding en Gezondheid van de Wageningen Universiteit. Het doel van de studie is om uit te zoeken hoe de Richtlijnen Goede Voeding het risicoprofiel van mensen met hart- en/of vaatproblemen kan verbeteren.

SPOON studie

Timing of complementary feeding in preterm infants and the effect on obesity

Lokale hoofdonderzoeker: Arieke Janse

De SPOON studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van dit onderzoek is om de effecten van het vroeg of laat starten van vaste voeding bij kinderen die te vroeg geboren zijn te vergelijken. Tijdens dit onderzoek wordt er met name gekeken naar de invloed op het gewicht en lengte van het kind bij de leeftijd van 2 jaar.

IPAS

ITULAZAX Post Authorization Safety (IPAS) Study: A prospective, non-interventional study assessing the safety and tolerability of ITUIAZAX in adults with tree pollen allergy in real-life practice

Lokale hoofdonderzoeker: Wilbert Boek

De IPAS studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door ALK-Abello BV. In dit onderzoek worden de ervaringen van patiënten, de therapietrouw en eventuele bijwerkingen van ITULAZAX als behandeling voor boompollen allergie bekeken.

TOMTOM

CO2‐Lasertonsillotomy versus tonsillectomy in adults; a randomized multicentre study

Lokale hoofdonderzoeker: Jan Willem Sepmeijer

De TOMTOM studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het HagaZiekenhuis. Het doel van de studie is om de toegevoegde waarde van CO2‐laser tonsillotomie voor de behandeling van tonsil gerelateerde klachten te evalueren.

ACID

Acetic acid chromoendoscopy for detection of neoplastic Barrett's esophagus

Lokale hoofdonderzoeker: Philip Bos

De ‘ACID’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het St. Antonius Ziekenhuis. De studie heeft als doel om te evalueren wat de toegevoegde waarde is van azijnzuurchromoendoscopie bij de Barrett oesofagus surveillance gastroscopieën voor de detectie van dysplasie en vroegcarcinomen in de dagelijkse praktijk.

Butyraat Booster studie

In vitro screening of butyrate boosters to stimulate bacterial butyrate production in the intestine of ulcerative colitis (UC) patients

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De Butyraat Booster studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Doel van het onderzoek is om uit te zoeken of de butyraat productie door darmbacteriën in colitis ulcerosa patiënten op dezelfde manier gestimuleerd kan worden als in gezonde mensen.

Crocodile

Crohn and Colitis Diet and Lifestyle Intervention

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

Crohn and Colitis Diet and Lifestyle Intervention De ‘Crocodile’ studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei en de afdeling Humane Voeding en Gezondheid van de Wageningen Universiteit. Het doel van dit onderzoek is om te kijken of een actieve leefstijl, bestaande uit een combinatie van een aangepast dieet en voldoende lichaamsbeweging, zorgt voor minder invloed van inflammatoire darmziekten (IBD) op het dagelijks leven.

DPYD-NOW studie

A prospective, multicenter, observational study to identify novel deleterious variants in the DPYD gene in patients of non-Western descent

Lokale hoofdonderzoeker: Arnold Baars

De DPYD-NOW studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Erasmus MC. Doel van dit onderzoek is om schadelijke varianten van het DPYD-gen bij niet-Westerse patiënten op te sporen en te bepalen of deze een relatie hebben een verminderde werkzaamheid van het dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) enzym.

Eetscore bij IBD

lnzet van de Eetscore bij patiënten met inflammatoire darmziekten: relevant hulpmiddel in de klinische praktijk?

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De ‘Eetscore bij IBD’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei, in samenwerking met Alliantie Voeding in de Zorg. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of er een relatie is tussen het voedingspatroon (gemeten met de Eetscore) en kwaliteit van leven bij patiënten met inflammatoire darmziekten.

FORTITUDE

Face-to-face versus online hypnotherapy for the treatment of Irritable Bowel Syndrome, according to a non-inferiority design

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De FORTITUDE studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door de Universiteit Maastricht. Het doel van dit onderzoek is de werkzaamheid van hypnotherapie (in de vorm van online hypnotherapie en hypnotherapie gegeven door een therapeut) bij de behandeling van het prikkelbare darm syndroom te onderzoeken.

ICC Registry

De ICC Registry: een observationeel, multicenter onderzoek naar de effecitiviteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen voor chronische darmziekten in de dagelijkste praktijk

Lokale hoofonderzoeker: Wout Mares

De ‘ICC Registry’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het LUMC en het AMC. Doel van het onderzoek is om IBD-patiënten die beginnen met nieuwe geneesmiddelen (of behandelingsstrategieën) op te nemen in een webregistratie. Hiermee kunnen baselinekenmerken en klinische follow-upgegevens worden verzameld en geregistreerd om de doeltreffendheid, veiligheid en het gebruik van de nieuwe geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk te beoordelen.

HO902 DLBCL

A national study for blood based response monitoring of newly diagnosed aggressive B-cell lymphoma (DLBCL and HGBCL) patients

Lokale hoofdonderzoeker: Niels de Jong

De HO902 DLBCL studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door HOVON. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of het mogelijk is om in het bloed van patiënten met lymfeklierkanker het verloop van de ziekte te volgen.

HOVON 158 CLL

First line treatment with venetoclax and ibrutinib induction followed by obinutuzumab intensification exclusively in CLt/StL patients not in complete remission andlor with detectable bone marrow minimal residual disease (NEXT STEP trial)

Lokale hoofdonderzoeker: Doreen te Raa

De ‘HOVON 158 CLL’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door HOVON. In dit onderzoek worden patiënten met chronisch lymfatische leukemie (CLL) die nog niet eerder behandeld zijn, gedurende 15 maanden met de medicijnen ibrutinib en venetoclax behandeld. Het doel is om de CLL zover terug te dringen dat de ziekte zowel met een scan als ook met een nauwkeurige test op het bloed en beenmerg niet meer aantoonbaar is.

HOVON 159 CLL

Retreatment with venetoclax and acalabrutinib after venetoclax limited duration (REVEAL) - A prospective, multicenter, phase ll trial of venetoclax plus acalabrutinib in patients who have relapsed after first line venetoclax + anti-CD20 mAb treatment for chronic lymphocytic leukemia

Lokale hoofdonderzoeker: Doreen te Raa

De ‘HOVON 159 CLL’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door HOVON. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe werkzaam de combinatie venetoclax met acalabrutinib is bij patiënten met chronisch lymfatische leukemie, bij wie de ziekte is terug gekeerd na eerdere behandeling met venetoclax in combinatie met immuuntherapie.

Mini-darmen

Mini-darmen voor onderzoek naar voeding en gezondheid

Lokale hoofonderzoeker: Ben Witteman

De ‘Mini-darmen’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Wageningen Universiteit & Research in samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van het onderzoek is om in het laboratorium zo goed mogelijk darmweefsel van mensen na te maken.

PANDA-trial

Prevention of recurrent alcoholic pancreatitis by an optimally timed personalized multidisciplinary alcohol cessation support program

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De PANDA-trial is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Pancreatitis Werkgroep Nederland. Het onderzoek heeft als doel de behandeling van patiënten met een alcoholische pancreatitis te optimaliseren. Daarvoor worden de huidige ondersteuningsbehandeling met betrekking tot het stoppen van alcohol én de invloed hiervan op de uitkomsten van de patiënt in kaart gebracht.

Phase 3 Study of Pembrolizumab plus Docetaxel in mCRP

A Phase 3, Randomized, Double-blind Study of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Docetaxel Plus Prednisone versus Placebo Plus Docetaxel Plus Prednisone in Participants with Chemotherapy-naïve Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) who have Progressed on a Next Generation Hormonal Agent

Lokale hoofdonderzoeker: Arnold Baars

De Phase 3 Study of Pembrolizumab plus Docetaxel in mCRPC is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Merck Sharp & Dohme. Het doel is om twee behandelingen voor patienten met chemotherapie-naïeve gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker te vergelijken. Deze behandelingen zijn pembrolizumab met docetaxel en prednison/prednisolon of een placebo met docetaxel en prednison/prednisolon.

ProBCI

Prospective Bladder Cancer lnfrastructure (ProBCl)- An infrastructure for observational and interventional bladder cancer research

Lokale hoofdonderzoeker: Arnold Baars

De ‘ProBCI’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Stichting ProBCl. Doel van het onderzoek is om een platform te bieden om van zo veel mogelijk patiënten met blaaskanker medische gegevens, gegevens uit vragenlijsten en lichaamsmateriaal zoals bloed of weefsel te verzamelen.

PWN CORE

Pancreatitis Werkgroep Nederland Cohort Registratie

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De PWN CORE studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het St. Antonius Ziekenhuis. Het betreft een prospectieve registratie van alle patiënten met acute pancreatitis, zodat een groot cohort ontstaat waaruit specifieke (zeer) kleine subgroepen van patiënten beter kunnen worden onderzocht. Daarnaast kunnen bestaande en nieuwe behandelingen geëvalueerd worden over de tijd om zo de kwaliteit van zorg beter te kunnen onderzoeken.

REPREVIO

Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Multicenter Study to Determine the Efficacy and Safety of Vedolizumab in Prevention of Endoscopic Recurrence of Crohn's Disease in Patients with Ileo-colonic Surgical Resection and Ileocolonic Anastamosis

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De REPREVIO studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het AMC. In dit onderzoek wordt onderzocht wat het effect van vedolizumab (Entyvio®) is bij het voorkomen van terugval van de ziekte van Crohn na operatie.

TENDER

Tailored treatment of functional dyspepsia with nortriptyline: a multi-center double-blind placebo-controlled trial

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De TENDER studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het MUMC. In dit onderzoek wordt uitgezocht hoe werkzaam het medicijn nortriptyline, in vergelijking met een placebo, is als behandeling van functionele dyspepsie gerelateerde klachten.

Time to eat

The effect of either the consumption of 1 or 3 small meals, with a high or low glycaemic load, compared to no meal during the night shift on alertness levels, gastrointestinal complaints and glucose levels

Lokale hoofdonderzoeker: Ben Witteman

De ‘Time to eat’ studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door Wageningen University & Research. Het doel van dit onderzoek is om te kijken naar het effect van 0, 1 of 3 maaltijden en het effect van snelle dan wel langzame koolhydraten tijdens de nachtdienst op alertheid, maag- en darmklachten en bloedglucosewaarden.

SUSPEND II

Sleep, nUtrition, eating and delayed Sleep PhasE Disorder iN aDolescents

Lokale hoofdonderzoeker: Myrthe Boss

De SUSPEND II studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van de studie is om het voedingspatroon en het tijdstip van eten bij pubers met een uitgestelde slaapfase stoornis, voor en na behandeling met melatonine te inventariseren.

TIMELAPSE studie

Efficacy of low dose amitriptyline vs. Cognitive behavioral therapy for chronic insomnia and medical comorbidity: a randomized controlled non inferiority trial

Lokale hoofdonderzoekers: Myrthe Boss en Nynke Rauwerda

De TIMELAPSE studie is een monocenter onderzoek, geïnitieerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of laag gedoseerde amitriptyline even effectief is als cognitieve gedragstherapie bij insomnie (CGT-I), voor patiënten met langdurige slapeloosheid en een medische aandoening.

COFIT

Register van Corona-Overlevers voor Fitheid, Inspanningsbeperkingen en training

Lokale hoofdonderzoeker: Hans Zwerver

De COFIT studie is een multicenter onderzoek, geïnitieerd door het Máxima Medisch Centrum Veldhoven. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken wat het niveau van fitheid is na COVID-19 infectie, hoe het herstel verloopt en welke factoren de fitheid beïnvloeden.

Publicaties

Veel onderzoeken zijn gepubliceerd in vakbladen en/of wetenschappelijke tijdschriften. In het overzicht ziet u de publicaties per afdeling. 

2021

Wetenschappelijke publicaties 2021 vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei (pdf, 1,29 MB)

2020

Wetenschappelijke publicaties 2020 vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei (pdf, 935 kB)