Onderzoek voorste kruisbandletsel

Vanuit de afdelingen orthopedie en fysiotherapie is Ziekenhuis Gelderse Vallei aangesloten bij een groot multicenter onderzoek naar de effectiviteit van verschillende kruisbandoperaties. In het onderzoek worden 3 behandelmethodes vergeleken om het verschil in resultaat na 2 jaar te meten.

Voorste kruisbandletsel komt vooral bij jonge mensen voor. Vaak is een operatie nodig om de knie weer stabiel te krijgen. Tijdens zo’n operatie gebruiken wij een andere pees uit het lichaam om de kruisband na te bootsen: de pees plaatsen we op de plek van de kapotte kruisband in de knie. Er zijn verschillende pezen die daarvoor gebruikt worden:

  • de knieschijfpees (de patellapees)
  • de hamstringpees
  • de pees uit het bovenbeen (de quadricepspees)

Onderzoek

Met dit onderzoek worden deze 3 veelgebruikte behandeltechnieken met elkaar vergeleken. Onze verwachting is dat er 2 jaar na de operatie geen verschil in resultaat zal zijn in termen van falen van de gereconstrueerde voorste kruisband. Onder falen verstaan we een aanhoudende (gemeten) knie-instabiliteit en/of het opnieuw scheuren van de voorste kruisband.

We vergelijken deze 3 behandeltechnieken door middel van vragenlijsten over onder andere pijn, kniefunctie en tevredenheid. Ook kijken we hoe de patiënten bepaalde kracht- en functionele testen kunnen uitvoeren. In totaal doen 439 patiënten mee aan het onderzoek. Zij worden tot 10 jaar na de operatie gevolgd.

Orthopedisch chirurg Wybren van der Wal: ‘Deelname aan dit onderzoek sluit goed aan bij de ambitie van de vakgroepen orthopedie en fysiotherapie om meer wetenschappelijk onderzoek te doen. Daarbij vind ik het mooi dat we door mee te doen aan dit onderzoek bijdragen aan verdere kennisontwikkeling op het gebied van voorste kruisbandchirurgie. Dat past ook goed bij ons speerpunt sport en bewegen.’

Samenwerking

Dit onderzoek is geïnitieerd door het Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON) en vindt plaats in samenwerking met het Martini Ziekenhuis in Groningen. Daar sluiten wij als derde ziekenhuis nu bij aan. Alle patiënten revalideren bij (sport-)fysiotherapeuten in de 1e lijn binnen ons ‘voorste kruisband-netwerk’ in samenwerking met de Regionale Organisatie Fysiotherapeuten Gelderse Vallei en worden in het ziekenhuis getest.

Meer weten

Orthopedisch chirurg Wybren van der Wal
Orthopedisch chirurg Wybren van der Wal