Wetenschap in Ziekenhuis Gelderse Vallei

In Ziekenhuis Gelderse Vallei voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit. Dat is nodig om meer kennis op te doen over ziektes en om betere behandelmethoden te ontwikkelen.

Onderzoek voeding & bewegen

Ook op het gebied van voeding en bewegen doen we veel onderzoek, vaak in samenwerking met Wageningen University & Research. Onze expertise, met als focus voeding, (top)sport en bewegen, blijven we uitbouwen. Zowel door middel van het doen van wetenschappelijk onderzoek als door het toepassen van de opgedane kennis in diagnostiek en behandeling.

Voedingsonderzoek: Alliantie Voeding in de zorg

Wij werken samen met de afdeling Humane voeding van Wageningen Universiteit. Onze samenwerking heet Alliantie Voeding in de Zorg. We doen wetenschappelijk onderzoek naar voeding, ziekte en gezondheid. Samen met zorg- en kennisinstellingen, regionale overheden en het bedrijfsleven zetten we ons in voor een betere gezondheid van patiënten thuis, in het ziekenhuis en in verpleeghuizen. Misschien vragen we ook u om mee te doen aan een onderzoek. Uw antwoorden helpen ons enorm, maar u bent niet verplicht om mee te doen. U hoeft alleen mee te doen als u dat wilt.

Eat2Move

De manier waarop een patiënt herstelt, lijkt erg op die van een (top)sporter. Topcentrum Eat2Move gaat over het belang van voeding en bewegen voor de conditie van mensen. Het topcentrum onderzoekt hoe optimale voeding de prestatie en herstel in (top)sport en zorg bevordert. Het centrum werkt met bedrijven aan innovatieve diensten en producten. Ook Ziekenhuis Gelderse Vallei is samenwerkingspartner in Eat2Move. Samen onderzoeken wij bijvoorbeeld hoe voeding helpt bij het herstel van patiënten.

Samenwerking bij onderzoek

Wetenschappelijke onderzoeken voeren wij uit samen met partners in het bedrijfsleven en met andere kennisinstituten, ziekenhuizen en overheden. Ook werken we veel samen met Wageningen University & Research en Rijnstate binnen de Alliantie Voeding in de Zorg. Wetenschappelijke activiteiten worden verricht door medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici en andere medewerkers.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Uw arts kan u vragen of u aan een bepaald onderzoek mee wilt doen. U krijgt eerst uitgebreide mondelinge en/of schriftelijke uitleg. Daarna kunt u beslissen om wel of niet mee te doen. Meedoen aan een onderzoek is altijd vrijwillig. En wel of niet meedoen aan een onderzoek heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Gebruik van uw medische gegevens of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek

Medische gegevens zijn alle gegevens die in het kader van uw behandeling worden verzameld. Deze gegevens worden opgeslagen in uw medisch dossier. In het kader van diagnostisch onderzoek kan bij u ook lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine en lichaamsweefsel) worden afgenomen.

Het is van grote waarde om medische gegevens of materiaal dat na diagnostiek overblijft, te kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Uw arts zal u in principe altijd vooraf om toestemming vragen. Als uw gegevens of lichaamsmateriaal anoniem worden verwerkt, is uw toestemming niet nodig en niet mogelijk. Anoniem betekent dat uw gegevens niet meer naar u te herleiden zijn.

Als u niet wilt dat uw gegevens of lichaamsmateriaal worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u daar bezwaar tegen maken bij uw arts of bij de afname van het lichaamsmateriaal. Wij maken dan een aantekening in uw medisch dossier. Uw gegevens of lichaamsmateriaal worden dan niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Meer informatie over deelname aan onderzoek

  • Het medisch-wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis is goedgekeurd door een Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC) en door de Beoordelings-Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (BCWO) van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
  • Uw deelname aan onderzoek noteren wij in uw patiëntendossier. Artsen die betrokken zijn bij uw behandeling zien dat u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek.
  • Als u mee wilt doen, hebben we uw toestemming nodig. U ondertekent hiervoor een toestemmingsformulier.