Research unit en commissie wetenschap

De research unit is het kenniscentrum voor wetenschappelijk onderzoek binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei en is onderdeel van het leerhuis.

Rol van de research unit

De research unit heeft een faciliterende en adviserende rol bij het opzetten, uitvoeren en afronden van wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. Om dit te realiseren heeft de research unit een nauwe samenwerking met de commissie wetenschap.

Het is de taak van de research unit om de kennis en toepassing van wetten en regels op het gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei actueel te houden en te bewaken.

Onderzoekers kunnen bij de research unit ook terecht met vragen over wet- en regelgeving, Good Clinical Practice (GCP) training en procedures omtrent lokale toetsing. Ook het secretariaat van de lokale toetsingscommissie (BoordelingsCommissie Wetenschappelijk Onderzoek) is bij de research unit ondergebracht.

Vragen? Neem contact op: e-mail: researchunit@zgv.nl of telefoon: (0318) 89 13 17. 

Commissie wetenschap

De Commissie wetenschap zet zich in voor een bloeiend onderzoeksklimaat in Ziekenhuis Gelderse Vallei door professionalisering van het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.

De commissie houdt zich bezig met het optimaliseren van de organisatiestructuur met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, stimuleert innovatie en vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk, en bevordert de integratie van wetenschappelijke activiteiten in de opleidingen. Ook draagt de commissie bij aan het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten en kennisuitwisseling.

Samenstelling commissie wetenschap

  • dr. Jilles Bijker, anesthesioloog
  • dr. Esther Boelsma, researchcoördinator
  • Henrike Heerink, diëtist
  • dr. Arieke Janse, kinderarts
  • dr. Jacqueline Klein Gunnewiek, klinisch chemicus (voorzitter)
  • Harm van Noort, verplegingswetenschapper
  • Ellen Oosting, fysiotherapeut en fysiotherapiewetenschapper
  • prof. dr. Ben Witteman, maag-, darm en leverarts
  • dr. Arthur. van Zanten, internist-intensivist