Wetenschapsbureau

Het wetenschapsbureau is onderdeel van de ZGV Academie en is het kenniscentrum en contactpunt voor zowel interne als externe onderzoekers die wetenschappelijk onderzoek in Ziekenhuis Gelderse Vallei willen uitvoeren.

Het wetenschapsbureau heeft een faciliterende en adviserende rol bij het opzetten, uitvoeren en afronden van wetenschappelijk onderzoek in ons ziekenhuis. Onderzoekers kunnen bij het wetenschapsbureau terecht voor onder andere:

  • Advisering over wet- en regelgeving (o.a. Good Clinical Practice)
  • Hulp bij literatuuronderzoek
  • Epidemiologische en statistische ondersteuning
  • Aanvraag en procedure lokale goedkeuring
  • Aanvraag proefpersonenverzekering
  • Startsubsidies voor eigen-geïnitieerd onderzoek
  • Monitoring van onderzoek
  • Aanvraag accounts voor externe onderzoekers
  • Faciliteiten zoals SPSS en Endnote

Daarnaast organiseert het wetenschapsbureau ook wetenschappelijke bijeenkomsten, zoals de jaarlijkse wetenschapsavond en researchlunches, en draagt op deze manier bij aan kennisuitwisseling. Andere taken zijn bijvoorbeeld het bijhouden van alle onderzoeken die in het ziekenhuis plaatsvinden en de publicaties van onze medewerkers. Het is tevens de taak van het wetenschapsbureau om de kennis en toepassing van wetten en regels op het gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen ons ziekenhuis actueel te houden en te bewaken. Het wetenschapsbureau werkt nauw samen met de Beoordelingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek (BCWO) en de commissie wetenschap.

Commissie wetenschap

De commissie wetenschap is een adviserend orgaan ten behoeve van zaken die te maken hebben met kwaliteit, professionalisering, wet- en regelgeving en lokale procedures rondom wetenschappelijk onderzoek. De commissie kan om advies gevraagd worden ten aanzien van vragen die spelen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor komt de commissie op afroep bijeen. Tevens beoordeelt deze commissie subsidieaanvragen voor het researchfonds en kent deze toe.

Researchcode

We hebben een researchcode opgesteld. Het doel van de researchcode is om onderzoekers helderheid te verschaffen over hoe zij correct en ethisch verantwoord kunnen handelen bij de opzet, de uitvoering en de verslaglegging van wetenschappelijk onderzoek. De researchcode is van toepassing op alle personen die onderzoek doen binnen ons ziekenhuis.

Contact

Vragen? Neem contact op via het contactformulier of (0318) 43 63 17 of (0318) 43 63 18.

This portlet is not configured, or the settings are incorrect. Use "Edit Shared Settings" to select an application, or contact your administrator for assistance.
The form you are attempting to access is unavailable. Try again later, or contact a system administrator for assistance.
Loading...